Til innhold

Venteplassen

Venteplassen er et midlertidig møtested som beriker Tøyen torg med scene, byromsmøbler og gateverksted for sykkel. Prosjektet er del av en større medvirkningsprosess i bydelen, der man på sikt skal oppgradere torget permanent i tråd med innbyggernes ønsker.

Adresse: Tøyen torg
Bruk: Midlertidig byrom 
Arkitekt: ByVerkstedet og Bureau Detours
Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Areal: 2000 m² 

Om prosjektet:

ByVerkstedet har som en aktør i Oslo kommunes områdeløft Tøyen hatt oppdraget med å lage et midlertidig byrom på Tøyen torg. Fundamentet for dette har vært en omfattende medvirkningsprosess med verksteder og arrangementer for å kartlegge stedet, fange opp gode innspill og idéer og etablere samarbeid med lokale grupper og beboere.

Det viste seg at de involverte hadde nærmest identiske behov og ønsker for torget: mer lys, mer grønt og mer farger. Sterkt var også ønsket om mer intime sitte- og møteplasser på torget, ikke-kommersielle byrom og bedre tilrettelegging for liv og lek.

Innspillene resulterte i en serie trekonstruksjoner med ulike funksjoner organisert i det som av arkitekten beskrives som en krysning mellom en italiensk piazza og et middelaldertorg. I tillegg til scenen, lekelandskapet, gateverkstedet, et informasjonstårn og et åpent folkeverksted ble blomsterhandelen på torget utvidet med en grønn, åpen pergola, og biblioteket fikk lesebokser.

De nye torgelementene ble bygget av ByVerkstedet i samarbeid med danske Bureau Detours. Også byggeprosessen var åpen, og interesserte fra nabolaget kunne delta. Ungdommer fra nærområdet bidro for eksempel med å velge farger og plassere ut benker. Byggeperioden ble et viktig møtepunkt for folk som var engasjerte i torgets fremtid.

Det midlertidige byrommet skal skape et triveligere torg på kort sikt, men er samtidig brukt som en bevisst strategi for byutvikling. Det har vært viktig å dokumentere tiltakene, og hvordan de påvirker bruk og bevegelse på torget. Erfaringene som høstes fra «Venteplassen» skal brukes i planleggingen av det permanente torget.