Til innhold

Veitvet skole

Ved det gamle idrettsanlegget på Veitvet er det bygget en ny skole med flerbrukshall. Tre bygningsvolum samler seg rundt et innvendig torg. Bygget er tilrettelagt for kveldsbruk og gjør skolen til en levende møteplass i lokalsamfunnet. Den miljø- og klimavennlige skolen er et forbildeprosjekt i FutureBuilt- programmet.

Adresse: Veitvetveien 29, Veitvet
Bruk: Barne- og ungdomsskole
Arkitekt: LINK arkitektur AS
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap
Byggherre: Veitvet Skole AS (Skanska OPS-prosjekt)
Areal: 59 400 m², skolebygg 9600 m² BTA

Om prosjektet:

Skolen ligger nedenfor Veitvet senter og T-banestasjon, nær Lillomarka. Anleggets oppdelte volumer avtrappes med terrenget og er tilpasset områdets skala. Skolen  inngår i bydelens områdeprogram for en kultur- og miljøgate langs Veitvetveien, en del av Groruddalsatsningen. Idrettsanlegget er omfattende oppgradert, tilført nye aktiviteter og styrket som lokal møteplass. Her er det nå både kunstgressbane, sandvolleyballbane, basketbane, tennisbaner, skateanlegg og ballbinge.

Utformingen bidrar til en trygg skole med store, markerte vinduer og innganger som åpner anlegget mot lokalmiljøet. Det er innsyn til gruppe- og møterom gjennom store glassvegger. Alle undervisningsrom har vinduer helt opp til himlingen for å gi en lys, vennlig skolehverdag for 850 ungdoms- og barneskoleelever.

Planløsningen rundt sentralrommet gir en oversiktlig skole med tilgang til avgrensede uterom. En klar visuell forbindelse mellom hoved- og kveldsinngangene åpner for god bevegelse gjennom skolen. Biblioteket, kantinen, musikkrom, auditorium, spesialrom, administrasjon og vestibylen til flerbrukshallen forgrener seg ut fra sentraltorget. Alle klassetrinn har egne soner og innganger med atkomst til uteområder. 

Veitvet skole er et forbildeprosjekt i FutureBuiltprogrammet, med ambisjon om 50 % redusert klimagassutslipp fra materialbruk, energibruk og transport. Det har vært et særskilt fokus på  gode dagslysforhold og bruk av lavemitterende materialer (materialer som inneholder lite eller ingen helse- og miljøskadelige stoffer). Fasadene er kledd i sibirsk lerk. Det sentrale torget er avgrenset med åpne glassvegger og knytter til seg de tre massive volumene. Taket har et teppe av sedumplanter som regulerer temperaturen og fordrøyer regnvannet. Oppvarmingen fra fjernvarmeanlegg er supplert med et lite, integrert solenergianlegg.