Til innhold

Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016: Ullevål tårn

En høyreist, trekledd fasade med store vindusbånd og karakteristiske balkonger kjennetegner denne nye boligblokken vest for Ullevål sykehus. «Tårnet» representerer et arkitektonisk friskt pust i et etablert blokkmiljø fra 50- og 60-tallet.

Adresse: Nedre Ullevål 5, Ullevål
Bruk: Boligblokk
Arkitekt: Code: Arkitektur
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap
Byggherre: Solon Eiendom og Stolt Utvikling AS
Areal: 4700 m² BTA

Om prosjektet:

Ullevål tårn ligger i grøntdraget på høyden vest for Ullevål sykehus. De høyreiste asketrærne som troner over området, har vært med på å danne utgangspunktet for utformingen av bygget. Tårnet gir assosiasjoner til et tre, hvor trapp- og heiskjerne representerer stammen. Herfra fordeler leilighetene seg som grener. Utkragede balkonger i ulike retninger myker opp tårnets rettvinklede og stramme grunnform, og understreker, sammen med trekledningen, et organisk uttrykk. 

De 32 leilighetene er fordelt på åtte etasjer, med fire gjentakende leilighetsstørrelser på hvert plan.  Boligene i første etasje er særlig romslige, med takhøyde på 2,7 meter og egne hager. 2. til 7. etasje har takhøyde på 2,5 meter og store, private balkonger. De fire toppleilighetene har interne trapper fra stue til egen takterrasse. 

Vinduene er limt i hjørnene og fortsetter som brede og lange bånd rundt leilighetenes kjerne – stue og kjøkken. Vindusbåndene, som varierer i lengde, understreker fasadenes asymmetriske komposisjon og gir bygget særpreg. De gir også boligene raust med dagslys og gode utsynsforhold.

I spissen av tomten avspeiler en trekantet dam eiendommens form mot sør. Gamle, store trær er bevart, og det er blant annet plantet ut trollhassel som også blomstrer vinterstid. Den eksisterende blokkbebyggelsen og Ullevål tårn har blitt knyttet sammen gjennom den grønne hagen, ved å fjerne gjerdet som fulgte skråningen mot øst. Slik aktiveres rommet mellom bygningsvolumene, og livet i det nye tårnet og de etablerte boligene veves sammen. 

Juryens begrunnelse:

Leilighetene i Ullevål tårn har særdeles god bokvalitet, samtidig som konseptet er arealeffektivt, kompakt og bærekraftig. De utkragede balkongene gir tårnets grunnform et variert og attraktivt uttrykk med svært positive kvaliteter både for omgivelser og beboere.

Ullevål tårn er et bygg uten «forside» og «bakside», der ulik leilighetsplassering innad i byggeriet dyrkes frem som noe positivt. Dagslysforhold og utsyn er uvanlig godt ivaretatt gjennom store horisontale vindusbånd og lav rekkverkshøyde på balkongene. På bakkeplan har arkitekt og byggherre lyktes med å åpne opp tomten mot omgivelsene, slik at uteanlegget fremstår som en integrert del av rommet mellom husene i området.

Ullevål tårn utfordrer etablerte oppfatninger om kvalitet i det kommersielle byggeriet og er et viktig innspill i debatten om bokvalitet. Boligtårnet er et fremragende eksempel på nyskapende og svært vellykket boligbyggeri i hovedstaden.