Til innhold

Teglverket skole

Skolen ligger ved Teglverksdammen på Hasle. Byggets hovedform og materialitet gir det et kompakt uttrykk. Som en kontrast til den solide teglfasaden er det lagt til trappehus i glass. Skolen med flerbrukshall er organisert rundt et felles atrium, som danner et naturlig samlingspunkt i bygget.

Adresse: Grenseveien 60, Hasle
Bruk: Barne- og ungdomsskole
Arkitekt: L2 Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Rambøll
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Areal: 11 700 m² BTA

Om prosjektet:

Skolen har to hovedinnganger. Den ene ligger mot skolens solrike uteområder i sør og den nye Teglverksdammen, mens den andre er tilknyttet Hasle Torg i nord, og T-. En flerbrukshall er delvis lagt inn i terrenget. Bygningskroppen er plassert slik at uteområdene skjermes mot T-banen. 

Trapperommene deler opp bygningsvolumet og markerer inngangene til elevenes baseområder i de to øverste etasjene. Fellesrom og spesialrom som sløyd og musikk ligger i de to nederste etasjene. En spesialavdeling for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser er plassert på bakkeplan.

Fasadene er kledd med gråsort tegl i kombinasjon med patinert sink som knytter bygget til områdets opprinnelige teglverk. De vertikale trappehusene og bruken av to vindusstørrelser som er rytmisk plassert med forskyvinger, er enkle formgrep som skaper variasjon i fasadens uttrykk. Fellesfunksjoner, som for eksempel biblioteket, er fremhevet med et liggende vindusbånd som deler bygningskroppen i et øvre volum og en lavere horisontal base. 

Bygning og utearealer har god kontakt. Den høye bygningen frigjør areal til varierte soneinndelte uteområder, utformet og tilpasset for både barnetrinn, ungdomstrinn og elevene med spesielle behov. Bølgeformede, fargede gummibelegg og gress gir trygge lærings- og lekearealer, sommer som vinter, og rekker av trær skjermer for nordavinden.

Utsmykningen skal skape undring og stimulere til læring. Trappegavlene med glassdekorasjoner som bryter sollyset i regnbuens farger, er utført av Astrid Krogh. Jacob Dahlgrens fargelakkerte eikespiler i atriumshimlingen forestiller et abstrakt landskap, og Javier Barrios lysbokser henter tema fra verdensrommet.