Til innhold

Stranden 1

Kontor- og handelsbygget Stranden 1 er revitalisert og transformert, og bakkeplanet er strammet opp i tråd med den nye masterplanen for Aker brygge. Bygningens sentrale atrium har fått ny geometri som gir rommet en skulpturell kvalitet. En attraktiv handlegate løper diagonalt gjennom bygget.

Adresse: Stranden 1
Bruk: Kontor, næring
Arkitekt: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Byggherre: Norwegian Property ASA
Areal: 23 000 m² BTA

Om prosjektet:

Stranden 1 (Terminalbygget) utgjør en del av kvartalsstrukturen på Aker Brygge og ligger sentralt mot Vestbanetomten og Rådhusplassen. Bygningen ble oppført i 1986 som del av transformasjonen av Akers Mekaniske. 

Bygget har gjennomgått en omfattende ombygging, med ny fasadeløsning, omorganisering av funksjoner, en ny innvendig gate og et utvidet sentralt innvendig atrium. Ett av hovedgrepene i masterplanen for Aker brygge var å etablere den indre handlegaten omtalt som «Diagonalen.».

Inngangen mot Rådhusplassen er blitt oppgradert og erstattet med et innadgående hjørne over to etasjer. Det innvendige sentrale atriet er blitt utvidet slik at dagslysforholdene har blitt forbedret for alle etasjer. Atriets geometri er forskjellig for hver etasje, med nye fagverkskonstruksjoner synlig i fasadene. Atriet er halvklimatisert og koblet til Diagonalen på første plan.

All forretnings- og serveringsvirksomhet er lagt ned på bakkeplan med egne innganger ut mot gatene, noe som bidrar til å skape liv og aktivitet i gaterommene. 2. etasje rommer servicefunksjoner for kontorlokalene i 3.-8. etasje. Kontorene har fått egne innganger med lobbyer klart adskilt fra inngangene til forretningene. Ved å flytte tekniske rom fra taket ned i kjelleren ble byggets ytre uttrykk ryddet opp, og verdifullt areal ble frigjort. Dette muliggjorde etablering av en ny 8. etasje, som i dag nyter godt av panoramautsikt og store takterrasser.
 
Ombyggingen har gitt bygningen et langt bedre energiregnskap enn tidligere, ikke minst takket være nye fasademoduler i glass og stål med integrert solavskjerming. Fasaden er tilpasset byggets eksisterende søylesystem og gir kontorene gode lysforhold og utsikt.