Til innhold

Sørenga byggetrinn 6

Sørengautstikkeren er et område med enhetlige kvartaler og fasadematerialer. Arkitekturen og gårdsrommene har likevel forskjellig utrykk og identitet. Byggetrinn 6 skiller seg ut ved en skrånende beplantet takflate som visuelt knytter boligkomplekset til Sentralparken.

Adresse: Sørengkaia 102-120, Sørenga
Bruk: Boligkvartal
Arkitekt: MAD arkitekter 
LandskapsarkitektLandskapsfabrikken AS    
Byggherre: Sørenga Utvikling KS 
Areal: 12 000 m² BTA

Om prosjektet:

Den iøynefallende, grønne takflaten skråner fra 7. etasje i øst til 1. etasje i vest og åpner dermed kvartalet mot fjordutsikten og kveldslyset. Taket er tekket med sedum og andre stedstilpassede arter som tiltrekker seg insekter og fugler. Bygningen har felles takterrasse i 7. etasje med dekke av tre og med blomsterkasser.

En diagonal akse gjennomskjærer kvartalet, og to identitetsskapende portaler setter 14sitt avtrykk på utformingen. Mot nord danner den ene portalen en representativ inngang til gårdsrommet og har i tillegg nedkjørsel til et underjordisk garasjeanlegg. Mot sør gjennomskjærer portalen flere etasjer i bygget og fremstår som en inviterende overgang mellom gårdsrom og brygge. Beplantningen i gårdsrommet følger opp aksen og forbindelsen til Havnepromenaden ved å danne diagonale hekker som trappes ned gjennom portalen mot sør. 

Kvartalet har et klart definert volum i mørk fasadetegl mot omgivelsene, men med varierte utsparinger og vindusrytmer. Materialbruken inne i gårdsrommet bryter med utsidens tunge karakter, med hvite, vannavstøtende fasadeplater påtrykt gamle sjøkart over Sørenga.
Balkonger har gjennomsiktige glassbrystninger som passer til materialbruken både på fasaden og i gårsrommet. Alle leiligheter har et privat uterom, enten på bakkeplanet, i hjørnene, som takterrasse eller som romlig balkong. Mange leiligheter har to uteplasser. 

Kvartalet rommer 110 leiligheter med ulike størrelser og planløsninger. Mot sjøen og mot øst er leilighetene gjennomgående. En kanal mot nord er tilgjengelig fra felles kajakkrom og bad i byggets sokkeletasje. Et planlagt næringslokale i bygårdens 1. etasje skal bidra til en aktiv sone ut mot Havnepromenaden.