Til innhold

Smestad gjenbruksstasjon

Den nyoppførte gjenbruksstasjonen på Smestad er den eneste i Oslo hvor all håndtering av avfall foregår innendørs. Prosjektet representerer en ny bygningstype innen industriarkitekturen som møter behovet for bærekraft i en moderne by.

Adresse: Ullernchausséen 26, Smestad
Bruk: Gjenbruksstasjon
Arkitekt: LONGVA ARKITEKTER AS
Landskapsarkitekt: Grindaker as Landskapsarkitekter
Byggherre: Oslo kommune, Renovasjonsetaten
Areal: 6000 m² BTA

Om prosjektet:

Gjenbruksstasjonen har en åpen hallkonstruksjon hvor all håndtering av avfall foregår innendørs. Publikum kan kjøre inn i hallen med bil og levere sitt avfall under tak. Hallen er dimensjonert for ca. 35 biler og 16 containere med ulike typer avfall. Anlegget består av en publikumsrampe som er hevet to meter over driftsarealet den omkranser. Et klimatisert servicebygg i sydvestre del av hallen huser verksted, garderober, kontorer og pauserom for ansatte. 

Bygget er langstrakt og plassert etter det omkringliggende terrenget. Over bygningskroppen ligger et asymmetrisk inndelt sagtak. Dette gir en ekstra dimensjon av variasjon og rytme til bygget og danner et taklandskap som følger åsen opp mot Husebybakken. Bygget er oppført i materialer med liten bearbeidingsgrad i både konstruksjon og fasade.

Fasadene består av ubehandlede betongelementer, tegl, limtre og strekkmetall i cortenstål, og takflaten er dekket med sedum. Hallen har tette fasader på gavlene og inn mot fjellgrunnen. Strekkmetallrister montert mellom limtresøyler gir hallen en åpen fasade mot Ullernchausseen. Ristene gir luftgjennomstrømning og gode dagslysforhold i hallen, samtidig som de sørger for solavskjerming ved at de er tettest mot syd-vest. Fasadens utforming gir bygget et uttrykk som endrer seg etter hvilken retning man ser det fra. 

Utearealene består av et kømagasin for publikum og areal for inn- og utkjøring. Mot vest ligger det et lite grøntområde, og en støyvoll er beplantet mot Ullernchausséen.