Til innhold

Østbanehallen

Østbanehallen er rehabilitert og brakt tilbake til sin gamle storhet. Interiøret fra 1986 er fjernet, og opprinnelige bygningselementer er restaurert og tilbakeført. Nye salgsboder er plassert slik at de gir assosiasjoner til togvognene som en gang i tiden tøffet inn på stasjonen.

Adresse: Jernbanetorget 1
Bruk: Spisesteder, forretning, hotell, service
Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør AS
Opprinnelig arkitekt: Wilhelm von Hanno og Heinrich Ernst Schirmer (1854), Georg Andreas Bull (1882)
Byggherre: ROM Eiendom AS
Areal: 8860 m² BTA//GA

Om prosjektet:

Oslos en gang viktigste ankomststed og byport er fremdeles et knutepunkt for ferdsel, selv om plattformer og damptog er erstattet med spisesteder, dagligvarebutikk, spesialbutikker, turistinformasjon og hotell. Hallen er en populær møteplass for både reisende og fastboende. 

Den utvendige restaureringen av bygningen fremhever Østbanehallens betydning som et fondmotiv i enden av Karl Johans gate. Opprinnelig var hallen inspirert av engelsk jernbane- og drivhusarkitektur, med prefabrikkerte støpejernsdragere og glasstak. I samarbeid med vernemyndigheter er historiske bygningselementer tilbakeført, og de innvendige arkadene er gjenåpnet.

Nyinnsatte, eksklusive innredningselementer innordner seg hallens arkitektur med høy materialkvalitet, som frostet glass og patinerte kobberkledninger. De originale ornamenterte fasadene og konstruksjonene i støpejern, som søyler og dragere, er malt i sort. Hvite terrassofliser og en plasstøpt hvit gangbro gir en oversiktlig rolig gulvflate og skaper en moderne sort-hvit kontrast til de opprinnelige sortmalte arkitekturelementene.

Universell utforming er gjennomført og elegant integrert i arkitekturen med innfelte, varige og dekorative ledelinjer og varselfelt i kobber. Et sentralt plassert toalettanlegg i kjelleren har tilgang med egen heis. Trafikken mellom Østbanehallen og Sentralstasjonen føres opp over betongbrua og fordeles mellom heis, trapp og rullebånd. Gangbrua spenner over et vannspeil og er oversiktlig plassert i enden av hallen. Fondveggen bak er kledd med glassplater som siler lyset og veksler farge med døgnet og årstidene. Vannspeilet reflekterer fargede innfelte LED-lys. Store trær plassert i hallen understreker byggets opprinnelige forbilder innen drivhusarkitektur.