Til innhold

Oslo Cancer Cluster innovasjonspark

Innovasjonsparken er en unik modell for samlokalisering av et forskningsmiljø og en videregående skole. Byggets organisering, med mange fellesareal og gode interne forbindelser, legger til rette for faglig og sosial integrasjon.

Adresse: Ullernchausséen 64-66, Montebello
Bruk: Forskningssenter og videregående skole // Research centre and upper secondary school
Arkitekt: Dark Arkitekter
Byggherre: Skanska Norge
Areal: 25 300 m² BTA

Om prosjektet:

OCCI er organisert som et campus, hvor de ulike funksjonene, fra laboratorier til klasserom og bibliotek, er plassert rundt et indre felles torg. Gjennom både tilfeldige og formelle møteplasser utveksles kunnskap og ideer mellom elever og lærere på Ullern videregående skole og forskerne ved OCCI. Elevene har tilgang til laboratorier og kunnskap fra sentrale forskningsmiljøer innenfor innovativ biomedisinsk kreftdiagnostikk og -behandling.

Byggets base strekker seg over hele tomtens bredde og bærer tre bygningsvolumer som huser forsknings- og kontorfasiliteter. Basen og lamellene utgjør bygningens arkitektoniske hovedelementer. I denne basen finnes innovasjonsparkens fellesfunksjoner sammen med Ullern videregående skole og dens 900 elever. 

Lamellenes rasjonelle, glatte aluminiumsfasade mykes opp med en leken fargesetting av vindussmyg i primærfarger, hvor hver lamell har sin farge i tre nyanser. De samme fargene et benyttet i fargekoding internt i bygget. Glassfasaden i syd gir innsyn til aktivitetene i alle etasjer og gode dagslysforhold i byggets fellesområder.

Bygget ligger rett vest for en fredet kalklindeskog som gir en grønn og frodig utsikt fra rom som vender ut mot trærne. I skolegården, på taket over flerbrukshallen, er det muligheter for varierte aktiviteter for elever og ansatte i innovasjonsparken. Gågaten langs sørfasaden danner en ny utvendig forbindelsesakse mellom Radiumhospitalet, Forskningsbygget og OCCI med flere små oppholds- og møteplasser.