Til innhold

Nye Bogstadveien

Bogstadveien og Hegdehaugsveien er helhetlig oppgradert med en tydelig prioritering av trikk og fotgjengere. En mer markert inndeling i ferdsels- og møbleringssoner har skapt møteplasser som inviterer til hvile og sosialt samvær.

Adresse: Bogstadveien og Hegdehaugsveien
Bruk: Offentlig gate, byrom
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim    
Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten i samarbeid med Vann- og avløpsetaten, Sporveien og Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening
Areal: 20 000 m²
Lengde: 1000 m

Om prosjektet:

Bogstadveien bar preg av mange års bruk som populær handlegate. Trikkesporet trengte bedre fundamentering, holdeplasser og fortau trengte en opprustning, og deler av vann- og avløpsnettet hadde behov for utskifting og oppgradering. Oppgraderingen har tatt for seg både gater, byrom og krysskoblinger mot de tilstøtende gatene. Store mengder masse er skiftet ut slik at gatene tåler belastninger fra trikk og annen trafikk bedre. Samtidig er kabler og rør blitt oppgradert. 

Bogstadveien har et forholdsvis trangt gatesnitt. Man har derfor valgt å gi fotgjengere, kollektivtrafikk (trikk) prioritet framfor sykkel og bil. Gateløpets to kjøreretninger, i stedet for tidligere tre, har gjort det mulig å etablere bredere fortau og trikkeholdeplasser. Der fasadene er trukket tilbake med et bredere gaterom, er byrommene rendyrket for opphold, med sitteplasser, blomstrende trær og vannspeil. Også trikkeholdeplassene har fått økt komfort med benker i robuste materialer.  

Dekket i fortauene er gjennomgående utført i mørk grå granittstein med integrerte varmerør. Det er likevel variasjon i behandlingen av overflater, form og størrelser på heller og mønstre. Kantsteinene er nå lavere og har avrundete hjørner som letter fotgjengerens bevegelse over gaten. I kryssene er det lagt store heller som har forbedret fremkommeligheten for barnevogner og rullestoler. 

Helhetlig gatemøblering er med på å binde sammen de ulike sekvensene langs gateløpet, samtidig som møteplassene har fått mer stedsspesifikke løsninger. Gatebelysningen henger regelmessig over hele gata. I tillegg har byrommene effektbelysning fra høye master som stedvis skaper lyssirkler på bakken. Stålristene omkring trær, lyspunkter og kumlokk har beslektet utførelse med lyssirklene, som rustne overflater og sirlige ringmønstre.