Til innhold

Munkedamsveien

I overgangen mellom den tette byen og havneområdet på Filipstad er det oppført et kontorbygg med barnehage. Bygningens skala og plassering er nennsomt tilpasset omgivelsene, og rytmen i fasadens utforming speiler nabobygårdene.


Adresse: Munkedamsveien 62
Bruk: Kontor, barnehage
Arkitekt: LPO arkitekter
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS
Byggherre: ROM eiendom
Areal: 6500 m² BTA

Om prosjektet:

Bygget, som består av to hovedvolum, er anlagt i en smal sone mellom den vernede Filipstadparken med NSBs tidligere generaldirektørbolig og de nedsenkede jernbanesporene til Vestbanen i nord. I tillegg til nybygget er også portnerboligen i parken blitt transformert og rehabilitert. Nybygget har høyder og dimensjoner som er karakteristiske for området og bygårdene i gateløpet den vender mot.

1. etasje i bygget er trukket noe tilbake, og har store partier med glassfasader. I østre del forbinder et atrium alle etasjene med inngangsplanet, og gjennom atriet slippes dagslys ned i det indre av bygget. I midten av bygget ligger en tung, bærende og avstivende kjerne som rommer våtrom, trapper og heis. Arbeidsplassene fordeler seg rundt kjernen og atriet, og de er alle orientert mot ytterveggene med dagslys fra vertikale vinduer.

Bakkeplan i vestre del av prosjektet huser en barnehage, og danner sammen med portnerboligen i parken et skjermet tun for barnehagens fire avdelinger. Uteområdet er åpent som lekeplass for bydelen utenom barnehagens åpningstider.
Fasaden er kledd med reflekterende glassplater som skifter lys og uttrykk med årstidene.

Glassplatene er også brukt for å redusere byggets fjernvirkning. Alle vinduene i kontoretasjene spenner fra gulv til tak, og omrammes av en utvendig glassboks som, sammen med en integrert solduk, regulerer solinnstrålingen i bygget. Taket er beplantet med sedumvekster og styrker slik stedets biologiske mangfold samtidig som det fordrøyer regnvann. Energibrønner brukes i både oppvarming og nedkjøling av bygget.