Til innhold

Helsebygg for OUS på Mortensrud

Oslo Universitetssykehus Mortensrud er en samlokalisering av fem psykiatriske sentre. Bygget balanserer det lukkede og det åpne i organisering, volumoppbygging og materialitet. Allmennheten inviteres inn, samtidig som pasientene skjermes i private områder.


Adresse: Helga Vaneks vei 6, Mortensrud
Bruk: Psykiatrisk senter
Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter
Landskapsarkitekt: Haug Landskap AS
Byggherre: OBOS Forretningsbygg AS
Areal: 13 800 m² BTA

Om prosjektet:

Bygningen som huser Søndre Oslo distriktpsykiatrisk senter er organisert i to ulike hoveddeler som gjenspeiler de to funksjonene: administrasjons- og behandlingsdel og døgnenhetene.   

Hovedbygningen, som inneholder adminstrasjon- og behandlingsdel, er tre etasjer høy. Den ligger noe tilbaketrukket fra veien, slik at det skapes en adkomstplass i forlengelse av gågata fra Mortensrud senter. I dens indre ligger det et sentralt atrium som gir lys og utekontakt til kantine, møterom, kontorer og behandlingsrom. En baldakin markerer hovedinngangen samtidig som den gjennom form og materialitet gir variasjon og liv til bygningen.. Nyankomne får et blikk inn til en liten grønn hage gjennom den lyse vestibylen.

Døgnenhetene er oppdelt i tre to etasjer høye bygningsvolum som er plassert i syd, mellom Helga Vaneks vei og kollen i øst. Hver døgnenhet omkranser hvert sitt gårdsrom og består av ti beboerrom, kjøkken og stue. Behandlingsrommene som er knyttet til døgnenhetene, er plassert mot Helga Vaneks vei. Hver avdeling har egen inngang ut mot gata, plassert i de inntrukne og sammenbindende mellombyggene. 

Bygningen er oppført med naturlige materialer. Tegl er det dominerende elementet, kombinert med oljet eik, stein og glass. I prosjektet er det arbeidet bevisst med å utforme forskjellige typer relieffer som skaper variasjon i teglfasadene. Inngangspartier, utvendig himling, atrium og gårdsrom i døgndelene er kledd med oljede eikespiler. 

Senteret ligger lett tilgjengelig i et stasjonsnært utviklingsområde, med grøntarealer, Mortensrud kirke og Mortensrud gård mot sør, og en bymessig utvikling mot vest og nord.