Til innhold

Garderobehus Solvik

Ytterst på Malmøya ligger Solvik camping i naturskjønne omgivelser. Et nytt servicebygg er omtenksomt innpasset på området ved at terrenget er forsiktig hevet rundt bygningen, samtidig som man har tatt vare på furutrærne. Anlegget er universelt utformet og tilrettelagt for alle brukere.

Adresse: Skinnerbakken 7, Malmøya
Bruk: Garderobehus 
Arkitekt: Flux Arkitekter AS 
Byggherre: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Areal: 112 m² BTA

Om prosjektet:

Personer med funksjonsnedsettelse bosatt i Oslo kan søke om plass til campingvogn eller bruke stedet på dagsbasis. I 2010 rustet Oslo kommune opp bademulighetene med ny universelt utformet badebrygge, men eksisterende sanitæranlegg var utdatert og tilfredsstilte ikke krav til universell utforming og spesielle brukerbehov. 

Området er et fredet naturminne.  Derfor er det nye sanitæranlegget plassert slik at det innpasser seg mellom de store furutrærne. Det er fundamentert på en skånsom måte slik at berggrunnen er bevart. Anlegget er delt opp i tre mindre volumer bundet sammen av en felles utkragende baldakin med overlys. Denne oppdelingen gir  siktlinjer mellom byggene slik at trærne, strandvegetasjonen, sjøen og horisonten er synlige gjennom anlegget. Det er også sørget for terskelfri adkomst uten ramper ved å heve eksisterende terreng tett på garderobehuset.

Materialbruken og overgangene mellom dem skal hjelpe brukerne til å orientere seg i anlegget. Det er valgt naturmaterialer som har lavt vedlikeholdsbehov, og som harmonerer med de naturlige og bygde omgivelsene. Utvendige materialer er furukjerneved, galvanisert- og syrefast stål, glassfiberarmert polyester og betong. 

Anlegget er kun i bruk i sommermånedene fra mai til september, men bygget er isolert med varmekabler i gulv for personer med funksjonsnedsettelser som gjør dem særlig temperatursensitive. Bygget er naturlig ventilert med automatiske takluker.Det er installert vakuumtoaletter med svært  lite vannforbruk og gråvann filtreres i eget system.