Til innhold

Furulundsveien 1D

På en tomt med flott utsikt er det oppført to bygg som til sammen rommer fem leiligheter. Det ligger også en bevaringsverdig trevilla på eiendommen. De nye byggene er plassert mellom høye, slanke furutrær og er tilpasset tomtens fallende terreng mot sydøst.

Adresse: Furulundsveien 1 D, Bestum
Bruk: To flerfamiliehus
Arkitekt: R21 Arkitekter AS 
Byggherre: Black Bricks AS 
Areal: 1700 m² BTA

Om prosjektet:

Eiendommens helning og orientering gir sol og utsikt mot fjorden. De i alt fem leilighetene utgjør hver sin etasje og er tilpasset terrenget enten med en egen inngang fra bakkeplanet eller med adgang ut til en skjermet uteplass. 

Fra Furulundsveien og inn langs nordsiden av husene ligger en felles gangadkomst. Et garasjeanlegg som binder husene sammen under terrenget, har nedkjørsel direkte fra Furulundsveien, slik at ingen parkerte biler skal sjenere rommene mellom husene. 

De nye boligene er to relativt like og kompakte kubiske blokker med flate tak. I kontrast til den eksisterende trevillaen er de nye husene bygget av teglstein, men den mørke fargekarakteren tar hensyn til det eksisterende husets solide, tradisjonelle uttrykk. En stor variasjon i bruk av tegl, med blant annet relieffer, skaper overflater med sammensatte lys- og skyggevirkninger og gir en egen nærhet til naturtomten. En spesialutviklet tegltype, skjermtegl, gir balkongene et lettere preg. 

Planløsningene har en kjerne med trapp og heis fra felles garasjekjeller. Dette, sammen med en vekslende bruk av store vindusflater, gir hver av de individuelle leilighetene mye åpenhet mot ulike himmelretninger og nærkontakt med tomtens kuperte terreng og vegetasjon, med blant annet høystammede furutrær. Vinduene i de øverste leilighetene bryter med takets gesims. Dette er gjort for å oppnå et særegent overlys, samtidig som det gir et løft til interiørene i leilighetene på det øvre planet.