Til innhold

Edvard Munch vdg skole

Ullevålsveien 5, som opprinnelig huset Statens håndverks- og industriskole, har igjen blitt en skole med kunstfag i førersetet. Rehabiliteringen av det fredete bygget fra 1903 ivaretar både kultur- og arkitekturhistoriske verdier og tilfredsstiller dagens krav til et funksjonelt skolebygg.

Adresse: Ullevålsveien 5, sentrum
Bruk: Videregående skole//Upper secondary school
Arkitekt: FuthArk arkitekter AS
Opprinnelig arkitekt: Bredo Greve og Ingvar Hjorth
Landskapsarkitekt: Hjellnes Consult as
Byggherre//Client: Undervisningsbygg Oslo KF
Areal: 15 585 m² BTA

Om prosjektet

Et av arkitektens mest omfattende grep var å flytte hovedinngangen fra den sterkt trafikkerte Ullevålsveien og inn i gårdsrommet via Nordahl Bruns gate. På denne måten har man også unngått store fasadeinngrep, og behovet for heis og rampe ved inngangen ble borte. Foajeen innenfor den opprinnelige hovedinngangen mot Ullevålsveien er rehabilitert og brukes nå som vrimleareal og som forlengelse av skolens kantineområde.

De originale rommene har beholdt skolens opprinnelige fargepalett, mens de nye veggene har kontrasterende farger og materialer. Der det har vært mulig, er hundre år gammel maling og puss bevart. Det er brukt bestandige materialer og utførelsen bærer preg av solid håndverk, i tråd med skolens innhold og historiske røtter. For å bevare fredete rom er ny teknisk infrastruktur integrert i gamle luftekanaler.

Skolens tre hovedetasjer er i hovedsak tilbakeført, mens begge underetasjene samt 4. og 5. etasje er fullstendig ombygget. De nye musikkøvingsrommene i 5. etasje er helt fristilt fra etasjens opprinnelige grunnplan, og de kan brukes både til soloøving og grupper. Samtlige loft er benyttet til ventilasjonsrom, og et nytt teknisk rom har kommet til under gårdsrommet. Små håndverksfag har fått plass i det gamle fyrrommet under festsalen i Kunstindustrimuseet. I skolens indre gård ligger et nytt tilbygg med heis. Den nye skolen rommer nå dobbelt så mange elever og ansatte som den opprinnelige. Ombyggingen har gitt flere rom og skolen møter nå moderne krav til brannsikkerhet, luftkvalitet, akustikk og tilgjengelighet.