Til innhold

Camilla Colletts vei 20

Bygården fyller ut en kileformet tomt mellom Josefines gate og Camilla Colletts vei. Hele bygningen er renovert, og råloftet er bygget ut. Dette har gitt tre nye loftsleiligheter med særegne romkvaliteter og attraktive takterrasser.

Camilla Collets vei 20 
Adresse: Camilla Collets vei 20, Uranienborg
Bruk: Loftsleiligheter
Arkitekt: R21 Arkitekter AS
Byggherre: Christian Kaas og Lars Håvi
Areal: 250 m² BTA

 

Om prosjektet

Bygningen fra begynnelsen av 1920-tallet i nyklassisistisk formspråk danner en markant spiss ut mot krysset. For å skape gode lysforhold i de tre nye leilighetene på råloftet har bygningen fått takarker. De nye, smale, høye takarkene er plassert slik at de innordner seg fasadens eksisterende vindusrytmer. Takarkenes utforming gjenspeiler bygningens klassiske formspråk, samtidig som de har et tydelig kontrasterende uttrykk som klart viser at de er et moderne tillegg. Arkene er enkeltstående og tilbaketrukket fra gesimsen. Ny mørkegrå metallplatekledningen på tak og arker forholder seg til bygårdens eksisterende pussarkitektur og tilfører en moderne kontrast.

Loftsleilighetene er organisert omkring en ny felles trapp- og heiskjerne, og dette gir ulik orientering og størrelse på boarealene. De opprinnelige innvendige trappene i bygget er også beholdt. Takterrasser integrert i takflaten gir leilighetene skjermede, private uteplasser. Skyvedører bidrar til å skape en glidende overgang mellom inne- og uterom. 

En åpen stue- og kjøkkenløsning forsterker kontakt og flyt mellom de ulike sonene i leilighetene. Høyden på arkene i leilighetene gir en særlig romfølelse ved at materialbruken her, som på gulvene, er i eik, mens veggene for øvrig er hvite. Vinduene kan åpnes i sin helhet og fungerer derfor som franske balkonger der brystningen opp til vinduene danner rekkverk.

I bakgården er det oppført et tilbygg med boder. Taket på tilbygget er i gatenivå, og inngår som en del av eiendommens uteareal. Utearealet har også blitt oppgradert og blitt mer anvendelig.