Til innhold

Byggern aktivitetspark

Mellom Haugenstua torg og Høybråten stasjon ligger Byggern aktivitetspark. Den gjenåpnende Julsbergbekken renner gjennom anlegget, og har vært sentral for hele parkens utforming. Parken har blitt et attraktivt rekreasjonsområde som brukes av både store og små.

Adresse: Ole Brumms vei 2, Haugenstua
Bruk: Aktivitetspark og bekkeåpning
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen og Lark landskap (skisseprosjekt: Bymiljøetaten).
Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Areal: 5116 m²

Om prosjektet

I Byggern aktivitetspark hentes bekken, som ble lagt i rør på 60-tallet, tilbake som et levende naturelement. Det er anlagt tre våtmarksdammer i parken, og både materialer og vegetasjon er utvalgt for at området skal fungere som et naturlig økosystem. Slik skapes gode levekår for planter, fisk og annet dyreliv, og vassdragets evne til å rense seg selv forbedres.

De tre dammene omkranses av stier og plattformer i treverk som på forskjellige måter knytter seg til vannet. Nedover i bekken ligger det flere natursteinsklopper hvor man kan krysse over. Vannrenner og fysisk nærhet til dammene oppfordrer til lek med vann. I parken finnes fem møteplasser med grillmuligheter i tillegg til sandbassenger med robuste lekeapparater. Apparatene kan brukes til klatring, balansering og fri lek, og er alle utformet spesielt for parken. 

Av miljøhensyn er parken bygget med naturmaterialer og gjenbrukte elementer i nye konstruksjoner. Stein er gjenbrukt fra prosjektets egne gravemasser. Våtmarksplanter er hentet fra andre bekkeløp i området for å styrke det lokale plante- og dyrelivet, men også supplert med ny vegetasjon som gir andre økologiske og visuelle kvaliteter. Benkene er gjenbrukselementer fra Bymiljøetatens lager, og det samme er møllesteinen som kan brukes til bålgrop.