Til innhold

Finalist og hederlig omtale i Oslo bys arkitekturpris 2016: Bygdøy Allé 4

Framgården fra 1921 har gjennomgått en omfattende rehabilitering og modernisering. Mens fasaden fremstår som nærmest uendret, er det gjort store grep innvendig. Det opprinnelige overlyset er reetablert og fører dagslyset ned fra loft til kjeller gjennom nye åpninger i etasjedekkene.

Adresse: Bygdøy allé 4, Frogner
Bruk: Kontor 
Arkitekt rehabilitering: Hille Strandskogen Arkitekter AS
Opprinnelig arkitekt: Magnus Poulsson
Byggherre: Møller Eiendom AS
Areal: 2700 m² BTA

Om prosjektet

Framgården ble opprinnelig oppført i 1921 som kontor for Det Norske Livsforsikringsselskap Fram A/S, ved arkitekt Magnus Poulsson. Bygningen er oppført som en storslått «byvilla» i nordisk nybarokk, med utsmykninger i nygotisk stil.  I 2015 var tiden inne for å modernisere bygningen. Arkitektene for prosjektet ville forsterke den arkitekturhistoriske identiteten.   I tillegg til at bygningen skulle være funksjonell og fleksibel, og gi gode rom for aktivitetene som skulle foregå der, ønsket arkitekten å finne en løsning som reetablerte bygningens opprinnelige planestetikk og klarhet.

Som hovedgrep er det opprinnelige overlyset i bygget blitt tatt frem på ny og forsterket. Dagslyset flommer nå inn fra taket ned i et stort atrium, og videre ned i kjelleretasjene gjennom nye, sirkulære åpninger i dekkene. I all hovedsak er byggets opprinnelige konstruksjon beholdt, samtidig som planløsningen er gjort mer åpen gjennom å fjerne nedsenkede himlinger og lettvegger. Byggets uttrykk fra 1921 har blitt revitalisert ved å fremheve originale bygningsdeler. Samtidig er det tilført moderne elementer i smidig samspill og kontrast med originale detaljer. Bygget er tilbakeført med presis og kvalitetsbevisst material- og fargebruk. Vegger i glass sørger for gode dagslysforhold til kontorarbeidsplassene. Byggets tekniske infrastruktur er både eksponert og skjult av tynne stålplater oppunder himlingen.

Hovedinngangen er rehabilitert og de gamle lampene ved inngangen er restaurert med ny teknisk innmat. I tillegg er det laget en ny dør på byggets vestside hvor adkomsten har universell utforming. Den nye, sekundære inngangen, kobler spisesalen sammen med en nyanlagt uteplass som er møblert med små cafébord der de ansatte kan nyte fjordgløtten i siktlinjen ned langs Niels Juels gate.

Juryens begrunnelse:

Den eldre og ærverdige Framgården har etter en omfattende rehabilitering blitt et svært tiltalende og funksjonelt næringsbygg.

Prosjektet har en uvanlig god likevekt i kvalitet mellom kulturminnevern og nye arkitektoniske grep. Spenningen som oppstår mellom nytt og eksisterende er gjennomtenkt, raffinert og håndverksmessig godt gjennomført.

Byggets tunge, sentrale kjerne er beholdt, overlyset er gjenåpnet, og vegger er fjernet for å øke dagslysinnslipp i planen. Dette viktige grepet er svært overbevisende gjennomført og gjør det historiske bygget mer lesbart. Arkitekt og byggherre har på en svært tilfredsstillende måte vist at et eldre historisk bygg kan transformeres til å møte moderne standard og krav. Bygningen er et meget interessant forbildeprosjekt for tilsvarende rehabiliteringer.