Til innhold

Boliger i Bjørnslettveien

Fire romslige, lyse og moderne eneboliger er bygget på en tomt i et etablert småhusområde i bydel Ullern. Prosjektet passer godt inn i sine omgivelser med tanke på både plasseringen av bygningsvolumer, materialbruk og takform.

Adresse: Bjørnslettveien 11, 13, 15 og 17, Bjørnsletta
Bruk: Eneboliger//Detached houses
Arkitekt: MORFEUS arkitekter AS
Byggherre: BYHUS AS 
Areal: 1400 m² BTA//GA

Om prosjektet

Boligene er plassert slik at de samspiller med det eksisterende bebyggelsesmønsteret, og siktlinjer i området bevares. Referanser til omgivelsene kan også ses i boligenes størrelse og hovedvolumer, med gavlvegger mot sydvest og nordøst. De asymmetriske saltakene tilfører et moderne uttrykk, som er tilpasset områdets målestokk. 
Boligene har gode lysforhold både ute og inne. De fleste rommene har vinduer fra gulv til tak, noe som bidrar til at de føles åpne og romslige tross relativt begrenset grunnflate og takhøyde. Dette er spesielt synlig på bakkeplan, hvor vinduer fra gulv til tak kombinert med skyvedører mot hagen åpner opp og knytter sammen ute- og innerom. Hagene som er tilknyttet hver enkelt bolig, er sørvestvendte.
Kjøkken og stue ligger på bakkeplan, med direkte tilknytning til hagen utenfor. Soverom og bad er plassert i 2. etasje, med loftstue og lufteterrasse i 3. etasje. Boligene følger terrenget, og kun beskjedne terrenginngrep har vært nødvendig. Med integrerte dobbeltgarasjer har man unngått omfattende gravearbeid og rampeanleggene som ville ha blitt konsekvensen av et underjordisk garasjeanlegg. 
Hver bolig har eget bergvarmeanlegg med vannbåren varme i alle etasjer, samt balansert ventilasjon med over 90 % varmegjenvinning. Det er lagt vekt på valg av bestandige og miljøvennlige materialer. Boligene er kledt i ubehandlet lerk.