Til innhold

Barcode B10.01

Barcode B10.1 (Deloittehuset) er et langstrakt høyhus som tar vare på viktige siktkorridorer fra byen mot Ekebergåsen. Fasaden skiller seg ut fra den strengt lineære høyhusrekken med et egenartet, geometrisk uttrykk.

Adresse: Dronning Eufemias gate 14, Bjørvika
Bruk: Kontor, næring//Office, commercial
Arkitekt: Snøhetta 
Byggherre: Oslo S Utvikling 
Areal: 20 000 m² BTA//GA

Om prosjektet

Fasadekledningens geometriske mønster av aluminiumsplater og glass danner et transparent nettverk som understreker bygningens skulpturale form. De spesielle vinduene gir vekslende dagslys til interiøret, og arbeidsplassene er plassert ut i fra hvilke behov de har for lys. 

Byggets første og andre etasje utgjør en to etasjes høy, åpen søylehall med glassfasader mot Dronning Eufemias gate. Etasjene inneholder publikumsrettede funksjoner, som restaurant og butikker. Material- og nivåmessig kobler etasjeskillene seg på den skrånende Stasjonsallmenningen på østsiden og ivaretar sammenhengen mellom byrom og arkitektur.  Etasjene over denne sonen er forbeholdt Deloittes kontorer, konferanserom, og kantine. Kontorlokalene i alle etasjene er åpne, bare avbrutt av to faste trappe- og våtromkjerner plassert nord og syd i lamellblokken.

Byggets østfasade gjennomskjæres av en karakteristisk, diagonal spalte som gir en fasadeforskyvning slik at også kontorplasser langt inne i bygget får utsikt mot fjorden. Innvendig skaper spalten en slisse som forskyves gjennom alle etasjene i bygget fra bakkeplan opp til en takhage. Slissen har form som en innvendig skulptur, og rundt den er det i hver etasje sosiale sittegrupper. 

Ut mot fjorden er Deloittebygget lavere enn nabobyggene. Høyhusets forreste seksjon har 10 etasjer over bakken, mens bakenforliggende seksjon har 16. Den bakenforliggende seksjonen avtrapper i retning mot fjorden og flater ut i en takterrasse som er definert av diagonalen på forreste seksjon. Tregulv og vegetasjon på takterrassen skaper et samspill med den grønne skoghorisonten omkring havnebassenget.