Til innhold

Finalist og hederlig omtale i Oslo bys arkitekturpris 2016: Ammerudgymmen

På en resttomt langs t-banelinja er det bygget et utendørs treningsanlegg, som samtidig har blitt et uformelt møtested og en lokal arena for lek og kreativitet. Gjennom et medvirkningsprosjekt har beboerne i nærmiljøet vært involvert i utviklingen av tomta.

Adresse: Ammerudhellinga 57, Ammerud
Bruk: Aktivitetspark
Landskapsarkitekt: Lala Tøyen og Eriksen Skajaa Arkitekter
Belysning: ÅF Lighting 
Byggherre: Oslo kommune, Bydel Grorud
Areal: 3000 m²

Om prosjektet

Barn og ungdom i bydelen formidlet et ønske om og behov for et utendørs treningsanlegg. Mange i bydelen trener “street workout”, avansert egenvektstrening, og trengte et sted hvor de kunne utfolde seg. De ga samtidig uttrykk for mangel på uformelle møteplasser og arenaer for lek og aktivitet.

Ammerudgymmen består av et 85 meter langt bølgende dekke, med apparater som innbyr til lek, trening og aktiviteter. Et lyst tredekke er kombinert med flater av gummibark, som gir trygge og sklisikre overflater. Dekkets ytterkant fungerer også som sittebenk, og den sørvendte gressbakken opp mot Ammerud aktivitetssenter er formet som en liten tribune.

Et sylinderformet informasjonstårn i tre troner på dekket i avslutningen av anlegget. Denne har en lysbryter som gir brukerne sterkere lys, dersom de skulle ha behov for dette på kveldstid. 

Det nye anlegget ligger langs gang- og sykkelstinettet mellom Alnaelva og Grorud T-banestasjon. Ammerudgymmen knytter seg til den fargesprakende Ammerudtunellen, som inneholder et takhengende treningsstativ og en klatrevegg. Sammen skaper de en spennende aktivitetsstreng fra Grorudparken til Ammerud.

Ammerudgymmen har på kort tid blitt et yndet turmål for områdets barnehager på dagtid, og for andre på ettermiddag og kveld. Området som tidligere kunne oppleves som utrygt og utrivelig, har blitt en populær attraksjon for både trening og sosiale møter. Her kan man trene, «henge», se og bli sett, og T-banepassasjerene har blitt publikum når de passerer tett forbi den nye gymmen.

Juryens begrunnelse:

Ammerudgymmen ble initiert og programmert gjennom en forbilledlig brukermedvirkningsprosess med barn og unge i nærmiljøet. Prosjektet er et viktig tilskudd til bydelen og gir Ammerud en styrket steds- og byidentitet.

Det bølgende dekket, skapt av ideen om en «Muscle Beach», har en naturlig inndeling i ulike soner på aktivitetsflaten, samtidig som det skaper en ytre kant som fungerer som benk. Dette er fremragende gjennomført med en røff, men samtidig sober materialbruk, som er nennsomt tilpasset stedet og bruken.

Anlegget er flerfunksjonelt, vakkert, og smart formet innenfor svært begrensede økonomiske rammer. Ammerudgymmen scorer høyt på arkitektonisk utforming, og det er overbevisende gjennomført helt fra overordnet konsept ned til minste detalj.