Til innhold

Akerselvallmenningen

Akerselvas skjulte utløp er hentet frem ved enden av Barcode-rekken. Det er skapt et urbant, og samtidig grønt, byrom med variert beplantning og stemningsskapende belysning. Parkens nærhet til elva og gode sitteplasser gjør den til et viktig pusterom i en trafikkert del av byen.

Adresse: Dronning Eufemias gate 8, Bjørvika
Bruk: Urban park
Landskapsarkitekt: SLA a/s
Byggherre: Bjørvika Infrastruktur AS
Areal: 4000 m²

Om prosjektet

Prosjektet trapper seg fra gateplan ned mot Akerselva, slik at en kommer tett innpå vannet. Langs elven er det etablert en brygge som kan fungere både som oppholdsplass og som anløp for kajakkpadlere, kanoer og andre småbåter. 

Lange strekninger av elva har ligget i kulvert siden 1950-tallet. Akerselva har nå kommet fram i dagen igjen, fra Sukkerbiten nede ved fjorden og helt opp til sporområdet på Oslo S. 

En passasje under Dronning Eufemias gate gjør det nå mulig å gå langs elven det siste stykket ut mot havet. Alle benker vender mot sør eller vest og er i ly av beplantning. Benkene og de brede sittekantene inviterer til opphold og pauser i den grønne lommen. En stiforbindelse slynger seg gjennom området og forbinder bryggen og de solfylte oppholdsarealene med gatenivået over. 

Store trær er plantet som en fortsettelse av treslagene som er typiske langs Akerselva. Mellom stiene er det etablert plantebed med både eviggrønne og løvfellende arter. Området er lyssatt slik at vegetasjon og vannflater gir stemningsskapende lys- og skyggevirkninger.  

Bryggen er utført i behandlet furu, mens resten av området er belagt med sort basalt, som under Nylandsveien bro føres over i en bølget terrengformasjon. Under broen er det etablert vannspeil og vannfall.