Til innhold

Bydel Vestre Akers kulturpris

Frist for å sende inn forslag

Fristen for å nominere kandidater er på høsten. Dato kommer når vi nærmer oss.

Send inn ditt forslag per post eller e-post

Om prisen

Vestre Akers Kulturpris tildeles årlig til en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i bydelen. Bydelens beboere oppfordres til å komme med begrunnede forslag til kandidater.

Bydelsutvalget ser frem til å få mange forslag på gode og verdige kandidater. Det er viktig å hedre de ildsjeler og engasjerte medlemmer som styrker samhold og bedrer livskvaliteten i bydelen. Vydelsutvalget vil kåre prisvinneren på sitt møte 17. november.