Til innhold
Utmerkelser og priser

Bydel Søndre Nordstrands kultur og miljøpris

Frist for å nominere

Fristen for å foreslå kandidater til Kultur og miljøprisen 2018 var tirsdag 26. juni 2018.

Vinner 2018

Vinneren av Kultur- og miljøprisen i 2018 er Elin Hermansen.

Om prisen

Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand tildeler prisen som honnør for fremragende innsats for kultur og miljø i bydelen. Forslag til kandidater kan fremmes av alle organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner med tilknytning til bydelen.

Kriterier for prisen

Prisen kan tildeles både enkeltpersoner, organisasjoner og foreninger.

Les mer om kriteriene i statuettene for Bydel Søndre Nordstrands kultur- og miljøpris (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Forslag til kandidater må begrunnes og sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no

Dersom e-post ikke er mulig så send per post:

Bydel Søndre Nordstrand
Postboks 180 Holmlia, 1203 Oslo

Sendingen merkes ”Kultur- og miljøpris 2018 v. Cecilie Coucheron

Vedtak om tildeling av prisen fattes av bydelsutvalget ved kultur- og oppvekstkomiteen.

Tidligere tildelinger

Oversikt over tidligere tildelinger av Bydel Søndre Nordstrands kultur- og miljøpris (PDF 0,4MB)