Til innhold

Bydel Østensjøs bydelspris

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Frist for å nominere

Forslag til kandidater til Østensjøs bydelspris kan meldes fortløpende.

Om prisen

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats.

Bydelsprisen tildeles enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som over lengre tid har gjort en vesentlig innsats for bydelens befolkning og kulturlivet gjennom frivillig innsats og engasjement.

Jury på 3 personer bosatt i Bydel Østensjø, utpekt av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen vurderer aktuelle kandidater og fatter vedtak om hvem prisen skal tildeles. Juryen er valgt for to år av gangen og består av en politisk oppnevnt person og to personer utpekt av Østensjø kulturutvalg: en fra kultur/ idrett, en fra andre deler av frivillig sektor.

Statuetter for Østensjø bydelspris

Se tidligere vinnere av prisen

Slik foreslår du en kandidat

Begrunnede forslag kan fremmes av enkeltpersoner, lag og foreninger og  kulturinstitusjoner.

Fyll ut og send inn forslagsskjema

Sendes til:
Sekretariatet for Kulturbydel Østensjø
Bydel Østensjø
Postboks 39 Bogerud
0621 Oslo

eller til: postmottak@bos.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Torunn Nyrnes
E-post: torunn.nyrnes@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 23 43 85 61