Til innhold

Bydel Gamle Oslo kulturpris

Vinnere av prisen 2018

Kulturstipend 2018 gikk til Frida Skinner og Samantha Gurah.
Kulturprisen 2018 gikk til Pål Rullestad og Tori Teigen. 

Om prisen

Bydel Gamle Oslos årlige kulturpris er en pengepris. Prisen er på 20 000 kroner.

Kulturpris og kulturstipend 2018 ble delt ut på Internasjonal torgdag lørdag 25.august.

Kriterier for prisen

Kulturprisen tildeles som anerkjennelse til den eller de som har bidratt med engasjement, nyskaping og/ eller vesentlig innsats for bydelens lokale kulturliv.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner, menigheter og lignende. 

Fullstendige retningslinjer og statutter for tildeling av Bydel Gamle Oslos Kulturpris (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Berit Tønder Utvik
Telefon: 23 43 11 23

E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no