Til innhold

Bydel Gamle Oslo kulturpris

Frist for å nominere

Frist for forslag på kandidater til kulturprisen er 25. mai 2018.

Begrunnet forslag til kandidat til kulturprisen, sendes til:

Bydel Gamle Oslo
Postboks 9406 Grønland
0135 Oslo
eller på e-post til: postmottak@bgo.oslo.kommune.no

Om prisen

Bydel Gamle Oslos årlige kulturpris er en pengepris. Prisen er på 20 000 kroner.

Kulturprisen i 2017 ble delt mellom Alto Braveboy fra Gamlebyen Sport og Fritid (GSF), Katianne Hjallen fra Tøyen sportsklubb og Kaja Vardøen fra Kultur i Gamle Oslo (KIGO). 

Kriterier for prisen

Kulturprisen tildeles som anerkjennelse til den eller de som har bidratt med engasjement, nyskaping og/ eller vesentlig innsats for bydelens lokale kulturliv.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner, menigheter og lignende. 

Fullstendige retningslinjer og statutter for tildeling av Bydel Gamle Oslos Kulturpris (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Berit Tønder Utvik
Telefon: 23 43 11 23

E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no