Til innhold

Utdanningslegat til uforsørgede barn

Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn

Frist for å søke

Søknadsfristen er 19. september 2018.

Kort om tilskuddet

Legatet kan gi støtte til utdanning og underhold av barn fra økonomisk vanskeligstilte familier.

Kriterier for å søke


Hvem kan søke?

 • Barn fra økonomisk vanskeligstilte familier.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.

Kriterier og prioriteringer

 • Barn der en eller begge foreldre er døde (uforsørget) blir særlig prioritert.
 • For nye søkere må barna være i alderen fra og med 15 år og til og med 20 år på søknadstidspunktet.
 • Søkere som tidligere har fått tildeling fra legatet, kan være inntil 25 år og vil bli prioritert.
 • For slektninger av legatstifteren er nedre aldersgrense 7 år. Slektskapet, som skal dokumenteres, må ikke være fjernere enn fire ledd.

Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn samordner ikke sine tildelinger med Kemnerkontorets andre legater.

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 00 80 00
Kontaktskjema for e-posthenvendelser
Chat med Oslo kemnerkontor

Slik søker du om utdanningslegat til uforsørgede barn

 • 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Bostedsattest for alle i husstanden, ikke eldre enn ett år. Husk å bestille i god tid før hos Skatteetaten.
  • Husleiekontrakt dersom eleven bor på hybel eller i egen leilighet.
  • En bekreftelse fra skolen med opplysninger om studieretning, nivå og opplysninger om studietimer, studiebelastning eller studiepoeng. Bekreftelsen skal også inneholde opplysninger om eleven studerer kun høst- eller vårsemesteret, eller begge.
  • Lærlinger må legge ved kopi av lærlingkontrakten.
  • Utskrift av grunnlag for skatt for alle hustandsmedlemmer over 18 år (fås i skatteoppgjøret fra Skatteetaten).
 • 2Fyll ut søknadsskjemaet

  Søknadsskjema for utdanningslegat til uforsørgede barn (PDF 0,1MB)

 • 3Send inn søknaden

  Søknadsskjema med vedlegg sendes til Oslo kemnerkontor, Legatforvaltning, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknadene behandles
  • Innsendte vedlegg som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.
  • Vedleggene vil bli makulert.
  • Innsendte vedlegg/dokumentasjon returneres ikke.
 • 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.