Til innhold

Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte

Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2018 har gått ut. Neste gang du kan søke er i august 2019.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til ungdommer og voksne som utdanner seg i Oslo i de videregående skoler, på folkehøgskole, innen tekniske fag på Fagskolen i Oslo eller lærlinger med lærlingkontrakt. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Økonomisk vanskeligstilte ungdommer og voksne som utdanner seg i Oslo i de videregående skoler, på folkehøgskole, innen tekniske fag på Fagskolen i Oslo eller lærlinger med lærlingkontrakt.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.

Kriterier og prioriteringer

 • Noen legatporsjoner er øremerket studenter ved ingeniørstudiet på Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Kemnerkontorets legater samordnes, og husstanden kan bare få tildelt midler fra ett legat per kalenderår. Elever under 18 år kan allikevel motta midler fra Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo, selv om et husstandsmedlem har mottatt støtte fra et av Kemnerkontorets andre legater samme kalenderår. 

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 00 80 00
Kontaktskjema for e-posthenvendelser
Chat med Oslo kemnerkontor

Slik søker du utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte

 • 1Søknadsskjema blir lagt ut i august 2019.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknadene behandles

  Innsendte vedlegg/dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din. Vedleggene/dokumentasjon vil bli makulert og returneres ikke.

 • 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

  Du får svar på søknaden din tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.