Til innhold

Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte

Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen er 19. september 2018.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til ungdommer og voksne som utdanner seg i Oslo i de videregående skoler, på folkehøgskole, innen tekniske fag på Fagskolen i Oslo eller lærlinger med lærlingkontrakt. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Økonomisk vanskeligstilte ungdommer og voksne som utdanner seg i Oslo i de videregående skoler, på folkehøgskole, innen tekniske fag på Fagskolen i Oslo eller lærlinger med lærlingkontrakt.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.

Kriterier og prioriteringer

 • Noen legatporsjoner er øremerket studenter ved ingeniørstudiet på Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Kemnerkontorets legater samordnes, og husstanden kan bare få tildelt midler fra ett legat per kalenderår. Elever under 18 år kan allikevel motta midler fra Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo, selv om et husstandsmedlem har mottatt støtte fra et av Kemnerkontorets andre legater samme kalenderår. 

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 00 80 00
Kontaktskjema for e-posthenvendelser
Chat med Oslo kemnerkontor

Slik søker du utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte

 • 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Bostedsattest for alle i husstanden, ikke eldre enn ett år. Husk å bestille i god tid før hos Skatteetaten.
  • Husleiekontrakt dersom eleven bor på hybel eller i egen leilighet.
  • En bekreftelse fra skolen med opplysninger om studieretning, nivå og opplysninger om studietimer, studiebelastning eller studiepoeng. Bekreftelsen skal også inneholde opplysninger om eleven studerer kun høst- eller vårsemesteret, eller begge.
  • Lærlinger må legge ved kopi av lærlingkontrakten.
  • Utskrift av grunnlag for skatt for alle hustandsmedlemmer over 18 år (fås i skatteoppgjøret fra Skatteetaten).

  Manglende dokumentasjon eller mangelfull utfylt søknad fører til at søknaden ikke blir behandlet. All dokumentasjon må følge søknaden, du kan ikke ettersende.

 • 2Fyll ut søknadsskjemaet

  Søknadsskjema for utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte (PDF 0,1MB) 

 • 3Send inn søknaden

  Søknaden med vedlegg sendes til Oslo kemnerkontor, Legatforvaltning, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknadene behandles

  Innsendte vedlegg/dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din. Vedleggene/dokumentasjon vil bli makulert og returneres ikke.

 • 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.