Til innhold

Tilskudd til kjøp av tøybleier

Søknad om engangstilskudd til kjøp av tøybleier

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Kort om tilskuddet

Du kan søke om et engangstilskudd til kjøp av tøybleier for bruk i hele bleieperioden. Søknaden fylles ut via Altinn for at informasjon skal være korrekt.

Informasjonsark om tøybleier (PDF).

Kriterier for å søke

 • Du må være folkeregisteret i Oslo på søketidspunktet for å kunne få tilskudd.
 • Fødselsattest for barnet med foreldrenes navn/bekreftelse på omsorgspersoner. 
 • Datert originalkvittering, som viser at innkjøpet gjelder tøybleier, legges ved søknaden.
 • Tilskuddet er på 1 000 kroner for tøybleier per barn.
 • Barnet må være under to år når søknaden blir sendt inn.
 • For investeringer under 1 000 kroner dekkes kun utlegget. 
 • Tilbehør til tøybleiebruk støttes også, for eksempel wetbags, rispapir, snappy og lignende.
 • Søknad må være hos Renovasjonsetaten senest seks måneder etter at innkjøpet er gjort. 
 • Hvis man kjøper tøybleier som tidligere er benyttet av andre barn (ombruk), må man legge med kvittering fra selger.
 • Man kan kjøpe tøybleier fra utenlandske butikker, men utlegg til porto, importgebyrer eller toll dekkes ikke.
 • Kostnader knyttet til forsendelse, som porto, importgebyrer eller toll, dekkes ikke.

Kontaktinformasjon

Renovasjonsetaten
Telefon: 23 48 36 50
E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til kjøp av tøybleier

 • 1Kjøp de tøybleiene du trenger
 • 2Scann eller send kvitteringen og kopi av barnets fødselsattest
 • 3Fyll ut det elektroniske skjemaet for søknad om tilskudd til kjøp av tøybleier

  Her finner du søknadsskjema for tilskudd til kjøp av tøybleier. Du får veiledning underveis.

 • 4Legg ved vedlegg
  • Fødselsattest for barnet med foreldrenes navn/bekreftelse på omsorgspersoner. 
  • Kvittering, original, hvor det framgår kjøp av tøybleier.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta svar

  Du får skriftlig svar på søknaden innen tre uker.  

 • 2Tilskuddet utbetales til din bankkonto

  Renovasjonsetaten kan kontrollere at tilskuddsmidlene blir/er anvendt til angitt formål. Eventuell misbruk vil medføre krav om tilbakebetaling.

Klage

Ønsker du å klage kan du sende denne til postmottak@ren.oslo.kommune.no.