Til innhold

Tilskudd til private barnehager

Kort om tilskuddet

Oslo kommune har finansieringsansvar for private barnehager i Oslo. Satsene for tilskudd til drift av private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter i kommunens egne barnehager. 

Kriterier for å søke

Eksisterende barnehager trenger ikke å søke om tilskudd. Private barnehager som ønsker å etablere seg i eller utvide etablert barnehagedrift i Oslo kommune, må søke Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) om offentlig finansiering og for å innlemmes i kommunens planer for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet.

Men Oslo kommune har som mål at det fremtidige behovet for barnehageplasser hovedsakelig skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.

Tilskuddssatser

Staten rammefinansierer barnehagesektoren, og Oslo kommune har finansieringsansvar for barnehagene i Oslo. Kommunens tilskuddssatser til private barnehager beregnes ut fra kommunens regnskap for kostnader til ordinær barnehagedrift.

Se satser for tilskudd i byrådets vedtak (PDF 2,9 MB)

Forskrift og retningslinjer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Retningslinjer for tilskudd til private barnehager (PDF 0,1MB)

Godkjenning for drift

Før en barnehage kan settes i drift, må den godkjennes av bydelen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. Søknaden om godkjenning må sendes til bydelen der du ønsker å etablere barnehage.

Når barnehagen er godkjent og i drift, gjennomfører bydelene jevnlig tilsyn med at gjeldende lov og regelverk blir fulgt.

Les mer om tilsyn av barnehager.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål når det gjelder beregning av tilskudd eller etablering av barnehager kan du henvende deg til bydelsadministrasjonen der du ønsker å etablere barnehage.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Slik søker du