Til innhold

Tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge under 18 år

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. mai 2017.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at flere barn og unge får delta på viktige fritidsarenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.  

Søknaden kan gjelde medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge (sang, musikk, dans, idrett, teater o.l.).

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Det er organisasjonen eller laget som søker på vegne av barnet/ungdommen.

Målgruppen er barn og unge under 18 år som er berørt av barnefattigdom og ikke har mulighet til å betale deltageravgift.

Familier som ønsker å benytte tilskuddsordningen, tar direkte kontakt med laget, gruppen eller organisasjonen barnet ønsker å melde seg inn i. Deretter søker organisasjonen eller laget på vegne av barnet/ungdommen. 

Kontaktinformasjon

Anders L. Rugelbak
E-post: anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no
Telefon: 907 25 453

Søk om tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Merk søknaden "Søknad om tilskudd på medlems- og treningsavgift».

  Last ned skjemaet her (ODT 0,1MB).

 • 2Send inn søknaden

  Send søknaden til anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Grorud, Ammerudveien 22, 0958. Søknader som sendes elektronisk uten godkjent signatur må i tillegg sendes signert per post.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta svar

  De som har søkt vil motta svarbrev med informasjon om tilskuddsbeløp og fakturadresse.

Klage

Det er ingen muligheter for å klage på tildelte midler.