Til innhold

Tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge

Frist for å søke

1. mai 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at flere barn og unge får delta på viktige fritidsarenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.  

Søknaden kan gjelde medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge (sang, musikk, dans, idrett, teater o.l.).

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Det er organisasjonen eller laget som søker på vegne av barnet/ungdommen.

Målgruppen er barn og unge under 18 år som er berørt av barnefattigdom og ikke har mulighet til å betale deltageravgift.

Familier som ønsker å benytte tilskuddsordningen, tar direkte kontakt med laget, gruppen eller organisasjonen barnet ønsker å melde seg inn i. Deretter søker organisasjonen eller laget på vegne av barnet/ungdommen. 

Kontaktinformasjon

Anders L. Rugelbak
E-post: anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no
Telefon: 907 25 453

Søk om tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Motta svar

    De som har søkt vil motta svarbrev med informasjon om tilskuddsbeløp og fakturadresse.

Klage

Det er ingen muligheter for å klage på tildelte midler.