Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til kultur i barnehager

Frist for å søke

Søknadsfristen har nå gått ut.

Kort om tilskuddet

Profesjonelle enkeltaktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet kan søke midler for å presentere kunst- og kultur for barnehagebarn. Aktivitet som finner sted i barnehager vil prioriteres, men kan også foregå på andre kulturarenaer.

Kultur i barnehager – katalog 19/20

Gjennomføring

Alle som får tilskuddet vil bli presentert i en katalog, med et bilde, en kort omtale av tilbudet og praktisk informasjon. Se eksempel på en lignende katalog.

Barnehagene selv tar direkte kontakt med utøver for bestilling. Søker er ansvarlig for videre oppfølging etter mottatt tilskudd. 

Kriterier og prioriteringer

 • Tiltak må gjennomføres i tidsrommet 1. august 2019–30. juni 2020.
 • Tiltak som foregår i barnehagen vil bli prioritert, men kan også foregå på andre kulturarenaer.
 • Ved tildeling vektlegges blant annet:
  • at tiltaket er av høy kvalitet
  • at tiltak inspirerer barn til egen kunst- og kulturaktivitet

Du kan ikke få tilskudd

 • som erstatning for annen offentlig finansiering
 • til investeringer, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling
 • til ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet
 • til arrangementer som er gjennomført

Hvem kan søke?

Profesjonelle institusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet kan søke støtte.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kultur i barnehager i Oslo kommune for 2019 (PDF 0,01MB)

Tildelinger

Tildeling av tilskudd til kultur i barnehager 2019-2020 (PDF 0,5MB)

Krav til rapportering

De som får midler må levere rapport og regnskap for bruken av midlene. Frist er senest seks uker etter at prosjektet er gjennomført. Nærmere informasjon om innsending av regnskap og rapport finner du i vedtaksbrevet.

Kontaktinformasjon

Ingrid F. Danbolt, Kulturetaten
Telefon: 481 65 664
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Slik søker du

 • 1Gjør klar nødvendige vedlegg
  • CV for kunstnerisk medvirkende.
  • Presentasjonsbilde (Tekniske spesifikasjoner: minst 300 dpi, 24 bit og langsiden bør være minimum 3000 pixel). 
  • Prosjektbeskrivelse.
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen har gått ut og søknadsskjemaet er fjernet. 

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du får en bekreftelse når vi har mottatt søknaden.

 • 2Tildeling

  Vedtaket blir fattet i mai, og du vil få skriftlig beskjed om utfallet. Katalogene vil bli distribuert til barnehager i Oslo i løpet av juni 2019.

 • 3Utbetaling

  For å få utbetalt tilskudd, må du fylle ut utbetalingsanmodning og levere attest på skatt- og merverdiavgift. Mer informasjon om dette kan du finne i tilsendt vedtaksbrev.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra oss. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post tilskudd@kul.oslo.kommune.no.