Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn – flerkulturelle møteplasser

Statens tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Ny ordning i 2019

Denne tilskuddsordningen ersattes av statens tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Rapportering

Fikk du midler i 2018? Du må levere rapport og regnskap for bruken av midlene så snart som mulig, og senest 1. februar 2019. Har du mottatt tilskudd på 100 000 kroner eller mer, må du levere revidert regnskap.

Her finner du skjema for rapportering og skjema for regnskap.

Tidligere tildelinger

Kontaktinformasjon

Enhet for mangfold og integrering
Bodil Fremstad
E-post: emi@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 23 42 27 30
Mobil: 415 87 122

www.emi.oxlo.no