Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Stovner

Kort om tilskuddet

Ordningen skal bidra til at flere barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter over lengre tid. Målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år med bostedsadresse i bydel Stovner.

Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende. Søknader blir behandlet første mandag hver måned, med unntak av juli og august.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret og offentlige ansatte som arbeider med barn og unge kan søke på vegne av et barn eller en ungdom.

Familier kan ikke søke selv, men kan ta kontakt med laget/foreningen som har aktiviteten, eller en offentlig ansatt, og så vil de kunne søke på deres vegne.

Hvis en offentlig ansatt søker på vegne av et barn eller en ungdom, skal det fortsatt være i dialog med laget eller foreningen som har aktiviteten.

Hva kan du søke om?

Du kan søke støtte for å dekke medlemskontingent, treningsavgift og kursavgift på inntil 3000 kroner per år.

Ordningen dekker én aktivitet per barn/ungdom, og organisasjonen kan motta støtte for flere barn/ungdom i samme familie.

Vi gir ikke støtte til deltakelse på turer eller arrangement. Aktiviteter i kommersiell regi støttes heller ikke.

Krav om rapportering

Organisasjoner, lag og foreninger må rapportere på antall barn/unge som har mottatt støtte gjennom eget rapporteringsskjema innen 31. desember inneværende år.
Fyll ut og send inn rapporteringsskjema (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til Bydel Stovner på epost: 
postmottak@bsr.oslo.kommune.no

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Saksbehandlingstid

    Du får svar på søknaden innen tre uker etter vår månedlige behandling.

    Svarbrev sendes som digital post til din virksomhet.

  • 2Utbetaling

    Støtten blir betalt ut direkte til organisasjonen som barnet/ungdommen ønsker å delta på aktivitet i. Utbetaling skjer til organisasjonens hovedkonto.