Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grorud

Frist for å søke

1. mai 2019.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at flere barn og unge får delta på viktige fritidsarenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.  

Søknaden kan gjelde medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge (sang, musikk, dans, idrett, teater o.l.).

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Det er organisasjonen eller laget som søker på vegne av barnet/ungdommen.

Målgruppen er barn og unge under 18 år som er berørt av barnefattigdom og ikke har mulighet til å betale deltageravgift.

Familier som ønsker å benytte tilskuddsordningen, tar direkte kontakt med laget, gruppen eller organisasjonen barnet ønsker å melde seg inn i. Deretter søker organisasjonen eller laget på vegne av barnet/ungdommen. 

Oppfølging og kontroll

Ledere for lag, foreninger og organisasjoner har ansvaret for å kunne dokumentere de opplysninger som er oppgitt i søknaden om tilskudd. Bydel Grorud har rett til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene. 

Organisasjonen skal fylle ut skjema for registrering av barnet det søkes tilskudd til. Skjemaet skal ikke sendes inn, men oppbevares av organisasjonen som søker i tilfelle vi må kontrollere det. 

Organisasjonene må sørge for at personopplysninger oppbevares på en trygg måte slik at uvedkommende ikke har tilgang til dem.

Kontaktinformasjon

Habib Tahir
E-post: Habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no
Telefon: 954 49 885

 

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Motta svar

    De som har søkt vil motta svarbrev med informasjon om tilskuddsbeløp og fakturadresse.

Klage

Det er ingen muligheter for å klage på tildelte midler.