Til innhold

Tilskudd innen helse- og sosialsektoren

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren

Frist for å søke

Årets søknadsfrist er utløpt. Neste søknadsfrist er rundt 1. april 2019.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo. Utgangspunktet for beregning av flerårig tilskudd vil være byrådets innstilling til fordeling av tilskudd (byrådets budsjettforslag). Budsjettforslaget er klart i slutten av september.

Det kan søkes om:

 • Driftstilskudd
 • Prosjekttilskudd til tidsavgrensede prosjekter

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Ideelle, frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner i Oslo som har tilbud innen helse- og sosialsektoren.

Tildelingskriterier:

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

 • bidrar til formålet med tilskuddsordningen
 • gir et byomfattende tilbud til befolkningen i Oslo
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • har en andel egenfinansiering

Retningslinjer

Det er utarbeidet nye retningslinjer for tilskuddsordningen:
Retningslinjer for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet (PDF 0,1MB)
 

Flerårige tilskudd

Oslo kommune ønsker fra 2019 å prøve ut en ordning med flerårige tilskudd for et utvalg organisasjoner, med forbehold om bystyrets årlige budsjettvedtak. Interesserte organisasjoner kan søke om å delta i ordningen. Benytt det ordinære elektroniske søknadsskjemaet med søknadsfrist 10. april 2018. Oslo kommune ser for seg en forsøksperiode på 3 år.

Oslo kommune vil velge ut rundt fem til syv organisasjoner som søker om driftstilskudd til å delta i prøveordningen.

Velferdsetaten vil vurdere søknadene i forhold til følgende kriterier:

 • Om organisasjonen har hatt stabil drift over tid og mottatt driftstilskudd fra tilskuddsordningen over tid
 • Om organisasjonen har oppnådd gode resultater
 • Variasjon i type organisasjoner (store/ små, frivillige/ideelle mv)
 • Variasjon i størrelsen på tilskuddet

Tildelinger

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet for 2018 (PDF 0,1MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren for 2017 (PDF 0,3MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren for 2016 (PDF, 0,1MB)
 

Kontaktinformasjon

Harriette Utheim
E-post: ideelle@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 952 66 650

Rapportering for tidligere mottatt tilskudd

Rapportering for 2017 sendes inn som en del av søknaden for 2019.
 

Slik søker du tilskudd innen helse- og sosialsektoren

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Årets søknadsfrist er utløpt. Neste søknadsfrist er april 2019. Søknadsskjema blir tilgjengeliggjort fra 1. mars.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Vurdering av søknaden

  Velferdsetaten tar i mot og vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byrådet. 

 • 2Byrådets innstilling

  Byrådets budsjettforslag, inkludert innstilling til fordeling av tilskuddsmidlene, er klart i slutten av september

 • 3Endelig vedtak

  Byrådets forslag behandles i bystyrekomiteene, og bystyret vedtar endelig fordeling av tilskuddsmidlene i desember, som en del av budsjettbehandlingen.