Til innhold

Tilskudd innen helse- og sosialsektoren

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren

Frist for å søke

Neste frist for å søke er 1. april 2018. Vi legger ut søknadsskjema rundt 1. mars 2018

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal:

 • bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo.
 • tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats.
 • bidra til nytenking og utvikling i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier.
 • bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til ideelle og frivillige organisasjoner. Søkerne må dokumentere at organisasjonen er ideell. Oslo kommune vil særlig prioritere å gi tilskudd til følgende kategorier organisasjoner:

 • frivillige organisasjoner som utløser frivillig innsats blant befolkningen i Oslo, gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige
 • ideelle organisasjoner som driver virksomhet innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger
 • bruker- og pårørendeorganisasjoner som fremmer brukermedvirkning og driver informasjons-, kurs-, og veiledningstilbud overfor medlemmer, interesse­politisk arbeid og likemanns- og selvhjelpsarbeid

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet (PDF, 0,1MB)

Tildelinger

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet for 2018 (PDF 0,1MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren for 2017 (PDF 0,3MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren for 2016 (PDF, 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Harriette Utheim
E-post: ideelle@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 952 66 650

Slik søker du tilskudd innen helse- og sosialsektoren

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Årest søknadsfrist har gått ut. Nytt søknadsskjema blir tilgjengelig rundt 1. mars 2018.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Byrådets innstilling blir behandlet i bystyrets organer