Til innhold

Tilskudd innen helse- og sosialsektoren

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren

Frist for å søke

Neste frist for å søke er 1. april 2018. Vi legger ut søknadsskjema rundt 1. mars 2018

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal:

 • bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo.
 • tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats.
 • bidra til nytenking og utvikling i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier.
 • bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til ideelle og frivillige organisasjoner. Søkerne må dokumentere at organisasjonen er ideell. Oslo kommune vil særlig prioritere å gi tilskudd til følgende kategorier organisasjoner:

 • frivillige organisasjoner som utløser frivillig innsats blant befolkningen i Oslo, gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige
 • ideelle organisasjoner som driver virksomhet innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger
 • bruker- og pårørendeorganisasjoner som fremmer brukermedvirkning og driver informasjons-, kurs-, og veiledningstilbud overfor medlemmer, interesse­politisk arbeid og likemanns- og selvhjelpsarbeid

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet (PDF, 0,1MB)

Forslag til fordeling 2018

Byrådets budsjettforslag av 27.09.2017.

Byrådets forslag til fordeling av tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner helse og sosialsektoren 2018 (PDF 0,1MB).

Tidligere tildelinger

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren for 2017. Vedtatt av bystyret 7.12. 2016 (PDF 0,3MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren for 2016. Vedtatt av bystyret 16.12. 2015 (PDF, 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Harriette Utheim
E-post: ideelle@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 952 66 650

Slik søker du tilskudd innen helse- og sosialsektoren

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Årest søknadsfrist har gått ut. Nytt søknadsskjema blir tilgjengelig rundt 1. mars 2018.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Byrådets innstilling blir behandlet i bystyrets organer