Til innhold

Støtteordning for barne- og ungdomsarbeid i Bydel Søndre Nordstrand

Ungdomsrådets støtteordning for barne- og ungdomsarbeid i bydelen

Frist for å søke

20. mai 2018.

Kort om tilskuddet

Ungdomsrådet i Bydel Søndre Nordstrand delte ut 221 000 kroner til aktiviteter og tiltak rettet mot barn og ungdom i 2018.

Kriterier for å søke

Alle lag, foreninger og kommunale tiltak i Bydel Søndre Nordstrand som retter arbeidet sitt mot barn og unge kan søke. Ungdomsrådet vil ha fokus på søknader som vektlegger: Mental helse, lavterskeltilbud. forebygging av kriminalitet, fritidstilbud, fokus på miljø, fremme lokale talenter, møteplasser for ungdom og kosthold og helse.

Krav til rapportering

Alle som får penger må skrive en enkel rapport med beskrivelse av utførte tiltak eller aktiviteter, vedlagt kvitteringer, innen 31. desember 2018.

Kontaktinformasjon

Sekretær i Ungdomsrådet, Gry Hagen
E-post: gry.hagen@bsn.oslo.kommune.no.

Slik søker du støtteordning for barne- og ungdomsarbeid

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Ungdomsrådet mottar søknadene.
  • 2Ungdomsrådet beslutter hvem som skal motta midler.
  • 3De som har søkt får tilbakemelding.

Klage

Det er ingen muligheter for å klage.