Til innhold

Fra fossil olje til fjernvarme for borettslag, sameier og yrkesbygg

Frist for å søke

Fristen for å søke er 1. desember 2018.

Kriterier for å søke

Denne ordningen gjelder yrkesbygg eller borettslag og sameier med mer enn fire boenheter som skal konvertere fra fossil oljefyring til fjernvarme.

Du kan ikke starte eller bestille arbeidet eller materialer før du har mottatt tilsagnsbrev fra Klima- og energifondet. Det er viktig at du tar vare på kontrakter, fakturaer og kvitteringer for alle kostnader tilknyttet tiltaket. Faktura må være spesifisert. Det utbetales ikke tilskudd til arbeider som er bestilt før tilsagnsdato.

Kontaktinformasjon

Enøktelefonen
Telefon: 22 92 14 00
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til overgang fra fossil olje til fjernvarme

For borettslag/sameier se ny ordning:
Tilskudd til fjernvarme og varmepumpe i borettslag og sameier.

Yrkesbygg/næringsbygg kan ta kontakt via fondet@kli.oslo.kommune.no.

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Motta svar

    Du får svar på søknaden innen tre uker. Når du har fått innvilget søknaden og mottatt tilsagnsbrev kan materialer/tjenester bestilles og arbeidet settes i gang. 

  • 2Send inn ferdigmeldingsskjema

    Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt må du sende inn ferdigmeldingsskjema med kvitteringer og dokumentasjon (PDF 0,1MB).

  • 3Motta penger

    Du får normalt pengene utbetalt til din konto tre til seks uker etter at ferdigmeldingsskjemaet er sendt inn. Dersom noe skulle mangle i ferdigmeldingen, tar vi kontakt med deg.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til:

Klima- og energifondet
Rådhuset
0037 Oslo

Klagefristen er tre uker fra du mottar brev om avslag.