Til innhold

Ladestasjon for elbil

Om ordningen

Denne ordningen er avsluttet. Som et alternativ kan du søke på ny støtteordning for tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.

Har du en aktiv sak kan du fremdeles ferdigmelde saken.

Slik ferdigmelder du saken

 1. Send inn ferdigmeldingsskjema

  Når ladestasjonen er ferdig installert og alle regninger er betalt, sender du inn ferdigmeldingsskjema med kvitteringer og fakturaer (PDF, 0,1MB).
   
 2. Utbetaling til din konto

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til din konto.

Krav til ladestasjonen

 • Ladestasjonen skal være reservert kun for elbiler.
 • Parkeringsplassen må være tilgjengelig for alle eiendommens brukere, det vil si at den ikke kan reserveres for enkeltpersoner.
 • Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Ladestasjonen må være låsbar eller på låsbart område.
 • Dere er forpliktet til å drive ladestasjonen i fem år.
 • Parkeringsplassen må være hensiktsmessig plassert med tanke på sikkerhet og trafikale forhold.

Kontaktinformasjon

Enøktelefonen
Telefon: 22 92 14 00
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no