Til innhold

Ladestasjon for elbil

Frist for å søke

Ordningen er avsluttet.

Kort om tilskuddet

Tilskudd skal gå til etablering av ladestasjon for elbil til forretningsbygg, borettslag og sameier.

Kriterier for å søke

 • Borettslag, sameier og forretningsbygg kan søke om støtte.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om støtte.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester.

Krav til ladestasjonen:

 • Ladestasjonen skal være reservert kun for elbiler.
 • Parkeringsplassen må være tilgjengelig for alle eiendommens brukere, det vil si at den ikke kan reserveres for enkeltpersoner.
 • Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Ladestasjonen må være låsbar eller på låsbart område.
 • Dere er forpliktet til å drive ladestasjonen i fem år.
 • Parkeringsplassen må være hensiktsmessig plassert med tanke på sikkerhet og trafikale forhold.

Kontaktinformasjon

Enøktelefonen
Telefon: 22 92 14 00
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Slik søker du om tilskudd til etablering av ladestasjon for elbil

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta svar

  Du får svar på søknaden innen tre uker. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med å bestille og installere ladestasjonen.

 • 2Send inn ferdigmeldingsskjema

  Når ladestasjonen er ferdig installert og alle regninger er betalt, sender du inn ferdigmeldingsskjema med kvitteringer og fakturaer (PDF, 0,1MB).

 • 3Utbetaling til din konto

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til din konto.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag.