Til innhold

IMDI Integreringstiltak i Bydel Alna

Tilskudd til organisasjoner og frivillig virksomhet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

Frist for å søke

Søknadsfristen er 2. mai 2016.

Kort om tilskuddet

Formålet med tilskuddet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.  Tilskuddet skal dessuten bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder Halvor Voldstad
E-post: halvor.voldstad@bal.oslo.kommune.no

Slik søker du integreringstiltak i Bydel Alna

  • 1Skriv en søknad

    Det er ikke utarbeidet søknadsskjema for denne tilskuddsordningen.

  • 2Send inn søknaden

    Søknaden sendes til postmottak@bal.oslo.kommune.no eller til Bydel Alna, Postboks 116 Furuset, 1001 Oslo.