Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Innovasjon innen kultur og kulturnæringer

Tilskuddsordningen støtter tiltak som bidrar til innovasjon og nyskaping i kulturfeltet og kulturnæringene i Oslo.

Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende.

Kort om tilskuddet

Ordningen skal bidra til at kultur- og næringslivet samarbeider, utforsker og prøver ut nye ideer. Du kan også søke om midler til forprosjekter og konseptutvikling. 

 • Hvis du søker om mer enn 30 000 kroner, er forventet behandlingstid 12 uker.
 • Hvis du søker om inntil 30 000 kroner og får midler, vil behandlingstid være kortere. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Alle aktører som kan bidra til innovasjon i kulturfeltet og kulturnæringene i Oslo kan søke om midler. Dere kan søke sammen og i samarbeid med andre næringer. 

Kriterier og prioriteringer

I vurderingen ser vi etter tiltak som:

 • utforsker, eksperimenterer og omhandler oppstart av prosjekter
 • skaper nye verdier som kan komme andre aktører eller tiltak til gode
 • bruker eksisterende kompetanse eller ressurser på nye måter
 • bidrar til økt internasjonalisering
 • utvikler bransjen og styrker samarbeid på tvers av fagfelt, kultursjangre og næringsliv
 • har en delt økonomisk risiko med andre bidragsytere

Vi gir ikke tilskudd til normal drift, gjennomførte tiltak eller tiltak basert på pengeinnsamling.

Du kan ikke søke andre ordninger i kommunen om å få midler til det samme tiltaket samme år. Som hovedregel kan du bare motta tilskudd til innovasjon i kulturnæringene én gang per prosjekt.

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo 

  Slik søker du

  • 1Finn fram vedlegg

    

   • Prosjektbeskrivelse
    • Du må lage prosjektbeskrivelse for tiltaket. Den bør gi utfyllende informasjon om hvem dere er, hvorfor dere skal gjøre hva, og hvor dere planlegger å gjøre det. Prosjektbeskrivelsen bør også beskrive tiltakets relevans opp mot tilskuddsordningens formål. Prosjektbeskrivelsen skal lastes opp i søknaden.
   • Søkere som er regnskapspliktige må laste opp siste årsregnskap og årsberetning.
  • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

   Søknadsskjema for tilskudd til innovasjon innen kultur og kulturnæringer

   • Alle endringene du gjør i søknadsskjemaet lagrer seg i utkastet i meldingsboksen din

  Etter at du har sendt søknaden

  • 1Motta bekreftelse

   Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

  • 2Ettersending

   Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i meldingsboksen på Min side, og velge "Ettersend informasjon".

  • 3Behandlingstid og svar
   • Hvis du søker om mer enn 30 000 kroner, er forventet behandlingstid 12 uker.
   • Hvis du søker om inntil 30 000 kroner og får midler, vil behandlingstid være kortere. 

   Du blir varslet på e-post når vedtaksbrevet er sendt ut.

  • 4Utbetalingsanmodning og attest

   For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn attest for skatt-og merverdiavgift. Først må du bestille attest for skatt-og merverdiavgift, så finner du igjen søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velger «Be om utbetaling». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

  Klage