Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Sagene

Frist for å søke

1. februar 2019.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Organisasjoner, uformelle grupper, næringsvirksomheter, grønne gründere, borettslag og tjenestesteder i Bydel Sagene kan søke.

Hva kan søkes om

Prosjekter eller tiltak som du søker midler til, må:

 • ha lokal forankring i Bydel Sagene og engasjere bydelens beboere
 • skape positiv miljøeffekt lokalt
 • ha en start- og sluttdato
 • rette seg mot barn og unge, eldre og utsatte grupper eller publikum generelt
 • være nyskapende og framtidsrettet
 • ha en viss egenfinansiering (som for eksempel egenmidler, frivillig innsats, midler fra andre kilder, lokaler, donerte materialer)
 • ikke brukes til drift av organisasjonen

Det kan være lurt å sette seg inn i retningslinjene for å søke (PDF 0,1MB)

Tildelinger

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2018 (PDF 0,2MB)

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2017 (PDF 0,1MB)

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2016 (PDF 0,1MB)

Tildeling av Grønne midler i Bydel Sagene 2015 (PDF 0,1MB)

Slik søker du om grønne midler i Bydel Sagene

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 • 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Tildelinger på kr. 20 000 eller mer behandles av Miljø- og byutviklingskomitéen. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime. Søkere som ønsker å kommentere innstillingen til fordeling av midler, eller supplere informasjonen om sin søknad kan dermed gjøre dette ved å møte opp i komitémøtet.

  Tildelinger under kr. 20 000 behandles administrativt. 

 • 3Tildeling av midler

  Alle søkere blir kontaktet når vedtak er fattet. Du kan forvente svar på søknaden omtrent en uke etter komiteens behandling i mars.

  Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for møtet.

 • 4Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 • 5Rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen én måned etter at tiltaket er gjennomført.

  Fyll ut sluttrapportskjema for tilskudd til Grønne midler i Bydel Sagene (DOCX 0,1MB).

  Sluttrapportskjema for tilskudd til Grønne midler i Bydel Sagene som lesbar PDF (0,1MB).

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra bydelen.

Kontaktinformasjon

Stina Lindholm
Mobil: 903 65 198
E-post: