Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Nordstrand

Søknadsfrist

31. juli 2019.

Kort om tilskuddet

Bydel Nordstrand utlyser 100 000 kroner i forbindelse med miljøhovedstadsåret 2019. Hensikten er å stimulere frivilligheten og etablere nye møteplasser som bidrar til økt nabolagsstolthet, samhold, inkludering og integrering for bydelens innbyggere.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Borettslag og sameier
 • Lokale lag og foreninger
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere
 • Kommunale virksomheter (herunder bydelens tjenestesteder)

Hva kan du søke om?

 • Aktiviteten eller tiltaket må bidra til økt miljøengasjement blant Bydel Nordstrands beboere.
 • Aktiviteten eller tiltaket må bidra til positiv nærmiljøutvikling
 • Aktiviteten eller tiltaket må kunne vise til egeninnsats i form av frivillig innsats og/eller egenfinansiering

Søknader til prosjekter rettet mot allmennheten fremfor private personer/ grupper vil bli prioritert.

Eksempler på tiltak det kan søkes om

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter og  byttemarkeder.
 • Dyrkeprosjekter som satser på åpne møteplasser og samarbeid på tvers av befolkningsgrupper.
 • Tiltak som fører til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel, eksempelvis lære seg å reparere egen sykkel, opplæring i å sykle i trafikken.
 • Tiltak som bidrar til åpne og inkluderende møteplasser.
 • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold som bygging av insekthotell, bievennlig beplanting og miljøformidling (som foredrag, teater, workshops)

Vi gir ikke tilskudd til honorarer, lønn og regulær drift av organisasjoner eller tilskudd til aktiviteter som ikke engasjerer bydelens beboere eller som foregår utenfor bydelens grenser.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Søknadene behandles av en jury som bydelen har oppnevnt.

 • 2Utbetaling av midler

  Den som tildeles midler får disse overført til kontonummer som oppgis i søknaden. Innvilgede midler kan ikke overføres fra et søknadsår til et annet.

 • 3Rapportering

  Etter at midlene er tildelt må du sende ett eller flere bilder av tiltaket til christoffer.holseter@bns.oslo.kommune.no.

  Klage

  Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bns.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

  Kontaktinformasjon

  Christoffer Holseter
  E-post: christoffer.holseter@bns.oslo.kommune.no
  Telefon: 924 91 553