Til innhold

Grønne midler i Bydel Alna

Frist for å søke

15. februar 2018.

Kort om tilskuddet

Bydel Alna ønsker å støtte miljøtiltak og aktiviteter som bidrar til økt miljøengasjement i bydelen. Du kan søke om tilskudd til små eller større prosjekter utenom organisasjonens vanlige aktiviteter.

Eksempeler på dette kan være opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, arrangement av kurs og verksteder, og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall.

Det er satt av 100.000 kroner til grønne midler.

Hvem kan søke

 • Organisasjoner og institusjoner
 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Borettslag og sameier

Kriterier for å søke

Prosjektet du søker tilskudd til må:

 • være forankret i Bydel Alna og engasjere bydelens beboere
 • skape positiv lokal og/eller global miljøeffekt
 • ha en start- og sluttdato

Midlene du får tildelt må benyttes senest innen utgangen av 2018.

Søknader som oppfyller følgende kriterier prioriteres:

 • Prosjekter som ikke har vært gjennomført i bydelen tidligere
 • Prosjekter som kan vise til flere effekter, for eksempel miljøvennlige samt sosiale effekter
 • Prosjekter som involverer flere parter

Du kan ikke søke tilskudd til:

 • Regulær drift av organisasjoner
 • Tiltak og aktiviteter som ikke primært engasjerer bydelens beboere
 • Prosjekter som allerede er gjennomført

Krav til rapportering

Bydel Alna har anledning til å kontrollere hvordan tilskuddet er brukt.

Før en evtuell utbetaling må det foreligge et organisasjonsnummer med tilhørende bankkonto. Tiltaket rapporteres senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, ved at leder av prosjektet og en person til undertegner regnskap og enkel rapport.

Kontaktinformasjon

postmottak@bal.oslo.kommune.no

Slik søker du grønne midler i Bydel Alna

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknaden

  Vi registrerer søknader som kommer inn. Du får automatisk svar på innsendt søknad fra postmottaket.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene blir behandlet av Miljø- og byutviklingskomiteen 6. mars.

 • 3Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteens vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet.

 • 4Utbetaling av penger

  Søkere som har fått tildelt milder mottar penger.

Klage

Klagefrist er tre uker fra mottatt vedtak.