Til innhold

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet Oslo Sør-Satsingen

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. april 2017.

Kriterier for å søke

​Tiltakene skal:

 • gå til frivillige organisasjoner og til frivillig arbeid som bidrar til deltakelse og integrering i Søndre Nordstrand
 • brukes til å fremme møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen 
 • bidra til å skape økt tillit til, og tilhørighet i det norske samfunnet
 • gjenspeile mål og tiltak i Oslo Sør-satsingen
 • være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn
 • levere rapport og regnskap innen fastsatt tid

Retningslinjer

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for å søke om midler av Oslo sør satsingen for du søker. 

Kontaktinformasjon

Inger Aguilar, prosjektleder
E-post: postmottak@bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 990 03 877

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det sendes ikke bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du kontakte oss.

 • 2Motta svar

  Alle søkere blir tilskrevet etter at bydelsutvalget har gjort sine vedtak. Kultur- og oppvekstkomiteen innstiller til bydelsutvalget.

 • 3Utbetaling av penger

  Pengene utbetales tidligst en måned etter at bydelsutvalget har gjort sitt vedtak. 

 • 4Send inn rapport og regnskap

  Søkere som tildeles midler, forplikter seg til å sende rapport og regnskap som dokumenterer bruk av midlene innen 15. januar påfølgende år. Vi legger ut skjema når det er klart. 

  Det utarbeides en felles årsrapport for bruk av midlene. Tiltakene presenteres også  i Oslo Sør-satsingens årlige aktivitetsrapport. 

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes tilKlagen sendes til IMDI, Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo.

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra bydelen.