Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker

Frist for å søke

1. mars 2018. 

Kort om tilskuddet

Det er satt av inntil 325.000 kroner til frivillig aktivitet.

Kriterier for å søke

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen, kan søke.

Tiltak som du søker midler til må:

 • utløse dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap
 • være åpen for bydelens befolkning
 • gjennomføres i bydelen
 • ikke brukes til drift

Prioriterte tiltak

Ved årets tildeling vil søknader som omfatter tiltak som gjelder Hovseterløftet og tiltak som bidrar til bedret folkehelse, bli prioritert. 

Retningslinjer

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for tildeling av frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker før du fyller ut søknaden. 

Kontaktinformasjon

Jeannette Wold
Telefon: 959 29 381
E-post: jeannette.wold@bva.oslo.kommune.no

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 • 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av frivillighetsmidler blir behandlet i oppvekst- og kulturkomiteen. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 • 3Motta svar

  Alle søkere blir tilskrevet når vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt frivillighetsmidler publiseres i protokollen for møtet.

 • 4Utbetaling av penger

  De søkere som får tildelt frivillighetsmidler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til Bydel Vestre Aker.
Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra bydelen.