Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Alna

Frist for å søke

Søknadsfristen er 15. januar 2018.

Kort om tilskuddet

Bydel Alna ønsker å stimulere til et aktivt og variert organisasjons- og foreningsliv i bydelen.

Alle frivillige lag, organisasjoner og grupper som har tilknytning til bydelen, kan søke.
Tiltak som du søker midler til må:

 • utløse dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap
 • være åpent for bydelens befolkning
 • gjennomføres i bydelen
 • ikke brukes til drift

Retningslinjer

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjer for frivillighetsmidler i bydel Alna før du søker. Det er ikke avsatt midler til nye partnerskapsavtaler for 2018. 

Last ned retningslinjene her (PDF, 0,1MB). 

Kontaktinformasjon

Sahar Ahzami
E-post: sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no

Kristin Tverberg
E-post: kristin.tverberg@bal.oslo.kommune.no

Slik søker du støtte til frivillig arbeid

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknaden

  Søknaden blir registrert i bydelens arkiv. Det blir ikke sendt bekreftelse på mottatt søknad.

 • 3Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Oppvekst- og kulturkomiteen gjør vedtak om tildeling av midler. 

 • 4Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteens vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt frivillighetsmidler publiseres i protokollen for møtet.

 • 5Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales etter vedtak.

Klage

Klagefrist er tre uker fra mottatt vedtak.