Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker

Frist for å søke

Du kan søke mellom 1. desember og 15. januar.

Kriterier for å søke

 • Alle søknader skal bidra til å øke det frivillig arbeid i bydelen, skape engasjement og gode opplevelser for bydelens beboere. 
 • Organisasjoner, institusjoner, bydelens virksomheter, ad-hoc grupperinger og enkeltpersoner kan søke. Søkeren må ha sin hovedvekt av medlemmer og/eller virksomhet i Bydel Nordre Aker.

Med forbehold om budsjettmidler, åpner søknadsrunden 1. desember det foregående søknadsår.

Retningslinjer

Retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker (PDF 0,1MB)

Krav til søknaden

Kun budsjett kan lastes opp som vedlegg til søknaden. For all annen informasjon skal søknadsskjemaet benyttes. Alle obligatoriske felter må fylles ut for at søknaden kan sendes inn.

Organisasjoner som søker tilskudd for flere tiltak skal levere separate søknader for hvert tiltak med egen prosjektbeskrivelse og spesifisert budsjett for både inntekts- og utgiftssiden. Organisasjonens ordinære budsjett skal ikke benyttes.

Søknadsfristen er 15. januar i søknadsåret. Søknadsfristen er absolutt. Søknader på papir eller e-post blir ikke behandlet.

Slik rapporterer du på bruk av frivillighetsmidler i Nordre Aker

Når du skal fylle inn tekst i skjemaet, må du ha alle relevante opplysninger for søknaden klare. Dette gjelder også relevante dokumenter som du trenger å legge ved. Årsaken er at det ikke er mulig å mellomlagre for så å fortsette f.eks. neste dag. Informasjonen som er lagt inn, lagres bare i 30 minutter dersom ny informasjon ikke legges inn.

Krav til rapport og regnskap

 • Du må benytte elektronisk rapportskjema som gir deg veiledning underveis.
 • Organisasjoner som har søkt tilskudd for flere tiltak skal levere separate rapporter og regnskap for hvert tiltak. Organisasjonens ordinære regnskap skal ikke benyttes.
 • Den som mottar tildelingsvedtak fattet av bydelsutvalget vil få overført midlene straks tiltaket er gjennomført, og rapport samt regnskap for bruk av midlene er levert. Bydelsdirektøren kan gjøre unntak fra regelen.
 • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, kreves revisorgodkjent regnskap. For øvrige tilskudd er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og én til undertegner regnskap.
 • Rapport på papir og e-post godkjennes ikke.

Frist for å rapportere på tildelte frivillighetsmidler er 15. desember i søknadsåret.

Kontaktinformasjon

Louise Larsen Dahl
Telefon: 400 00 051
E-post: louise.larsen.dahl@bna.oslo.kommune.no

Slik søker du frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker

 • 1Fyll ut vårt elektroniske søkandsskjema.

  Klikk her for å gå til søknadsskjema. Skjema gir deg veiledning underveis.

 • 2Legg ved relevante dokumenter.

  Når du skal fylle inn tekst i skjemaet, må du ha alle relevante opplysninger for søknaden klare. Dette gjelder også relevante dokumenter som du trenger å legge ved. Årsaken er at det ikke er mulig å mellomlagre for så å fortsette f.eks. neste dag. Informasjonen som er lagt inn, lagres bare i 30 minutter dersom ny informasjon ikke legges inn.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Svar på søknaden

  Du kan forvente å få svar på søknaden rundt midten av april måned i søknadsåret.

Klage

Eventuell klage sendes Bydel Nordre Aker og må være innsendt senest 3 uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling og ikke i forhold til det skjønn som er utvist. 

Klagen sender du til epost postmottak@bna.oslo.kommune.no eller adresse:

Bydel Nordre Aker
Att: Frivillighetsmidler
Postboks 4433 Nydalen
0403 Oslo