Til innhold

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Frist for å søke

Årets søknadsfrist har gått ut. Ny frist blir lagt ut når den er klar.

Kort om tilskuddet

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Utlysningstekst, regelverk, veileder til regelverk, søknadsprosess, årsplan og søknadsskjema er tilgjengelig på nettsidene til Bufdir.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Offentlige aktører, private instanser og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Det kan søkes om midler til:

  • tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen
  • investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.
  • det kan søkes og innvilges midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år).

Følgende vektlegges i 2017:

  • Tiltak som gjelder barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
  • Det vil videre bli lagt vekt på samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.  

Søknader i Oslo kommune

Kommuner i tilskuddsordningen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av søknadene. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

Søknader om byomfattende tiltak og tiltak i bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø vil vurderes/prioriteres av Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester.

Søknader om tiltak i bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Stovner og Bjerke vurderest og prioriteres av bydelene selv.

Alle søknader fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
 

Kontaktinformasjon
Bydel / byomfattende søknaderKontaktperson(er)Kontaktinformasjon
Frogner, Nordre Aker, Nordstrand,
St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.

Kjersti Varang (EHS)

E-post / 23 46 11 53

 

Bydeler som prioriterer tiltak selv
BydelKontaktperson(er)E-post / telefonnummer
AlnaCarl-Fredrik Sandkroken-OlafsenE-post / 907 16 512
BjerkeTina ArnesenE-post / 958 06 496
Gamle OsloGeir Aarrestad Eriksen
Mehdad Ganji
E-post / 23 43 14 11 eller 915 95 913
E-post / 23 43 13 61 eller 481 69 758
GrorudHabib Tahir
Tonje Brustuen
E-post / 954 49 885
E-post / 904 14 742
GrünerløkkaSigrun Øyre Gundersen
Anita Lisbakken
E-post / 901 86 034 eller 23 42 26 21
E-post / 947 94 677 eller 23 42 26 62
SageneCathrin Dahl-JohansenE-post / 920 35 819
StovnerLinda Stoller
Bente Fedreheim
E-post
E-post
Søndre NordstrandKristine Ottvik JensenE-post / 902 31 856