Til innhold

Forebygging av uønsket svangerskap og abort

Frist for å søke

2. mai 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til å redusere antall uønskede svangerskap og aborter, samt styrke tilbudet til kvinner og familier som er i en vanskelig situasjon på grunn av uønsket graviditet eller utfordringer knyttet til svangerskapet. Tilskuddsmidlene utgjør totalt 2 millioner kroner.

Kriterier for å søke

Krav til søker

  • Frivillige organisasjoner og kommunale tjenester kan søke. Søknader fra kommunale tjenester må omfatte samarbeid med frivillig organisasjon for å komme i betraktning.

Målgruppe for tiltak

  • Ungdom og kvinner i fertil alder – særlig aldersgruppen 20-24 år.
  • Kvinner og familier som er i en vanskelig situasjon på grunn av uønsket graviditet eller utfordringer knyttet til svangerskapet.

Tildelingskriterier

Følgende kriterier vil bli prioritert ved fordeling av tilskudd:

  • Veilednings-, informasjons- og hjelpetiltak rettet mot målgruppen.
  • Rådgivnings- og veiledningstilbud i regi av frivillige og ideelle aktører.
  • Tiltak som utfyller kommunens tilbud og stimulerer til økt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen.

Krav til rapportering

Søkere som får innvilget tilskudd må rapportere på bruk av midler innen 5. mai  2019. Det skal rapporteres i henhold til krav i tildelingsbrevet. Mal for rapportering vil bli sendt ut i god tid før rapporteringsfristen. Det er krav om revisoruttalelse for tilskudd på 100 000 kroner eller mer. Helseetaten er ansvarlig for tildeling av tilskudd.

Kontaktinformasjon

E-post: bug@hel.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til forebygging av uønsket svangerskap og abort